Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LIV/618/12 uchwalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na 2012 r. 27-07-2012 Szczegóły
LIV/617/12 uchwalenia harmonogramu realizacji zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, określonych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m. st. Warszawy na lata 2012 - 2016 27-07-2012 Szczegóły
LIV/616/12 podziału lub pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy za rok 2011. 27-07-2012 Szczegóły
LIV/615/12 podziału lub pokrycia wyniku finansowego Domu Kultury „Włochy” za rok 2011. 27-07-2012 Szczegóły
LIV/614/12 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dot. podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Ks. J. Chrościckiego 14, na rzecz Domu Kultury „Włochy” 27-07-2012 Szczegóły
LIV/613/12 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dot. podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Ks. J. Chrościckiego 2, na rzecz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 27-07-2012 Szczegóły
LIV/612/12 przeznaczenia lokali użytkowych do najmu na okres 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 27-07-2012 Szczegóły
LIV/611/12 przeznaczenia garaży do najmu na okres 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 27-07-2012 Szczegóły
LIV/610/12 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego 27-07-2012 Szczegóły
LIV/609/12 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu miejsca postojowego 27-07-2012 Szczegóły
LIV/608/12 uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 27-07-2012 Szczegóły
LIV/607/12 skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 27-07-2012 Szczegóły
LIV/606/12 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 27-07-2012 Szczegóły
LIV/605/12 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 27-07-2012 Szczegóły
LIV/604/12 zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 27-07-2012 Szczegóły
LIV/603/12 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 27-07-2012 Szczegóły
LIV/602/12 dokonania zmiany kwalifikacji na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 27-07-2012 Szczegóły
LIV/601/12 dokonania zmiany kwalifikacji na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 27-07-2012 Szczegóły
LIV/600/12 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 27-07-2012 Szczegóły
LIV/599/12 odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 27-07-2012 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe