Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CCXIII/2255/2022 zmiany struktury gospodarstwa domowego zakwalifikowanego do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy 11-05-2022 Szczegóły
CCXIII/2254/2022 uchylenia uchwały nr CLXI/1754/21 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z zasobu m.st. Warszawy 11-05-2022 Szczegóły
CCXIII/2253/2022 pomocy mieszkaniowej i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 11-05-2022 Szczegóły
CCXIII/2252/2022 skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy 11-05-2022 Szczegóły
CCXIII/2251/2022 skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy 11-05-2022 Szczegóły
CCXIII/2250/2022 skierowania do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia nr … przy ul. … 11-05-2022 Szczegóły
CCXIII/2249/2022 pomocy mieszkaniowej oraz skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu 11-05-2022 Szczegóły
CCXIII/2248/2022 pomocy mieszkaniowej 11-05-2022 Szczegóły
CCXIII/2247/2022 pomocy mieszkaniowej 11-05-2022 Szczegóły
CCXIII/2246/2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie poza konkursem ofert na miejsce postojowe nr …, usytuowane w budynku przy ul. … na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 11-05-2022 Szczegóły
CCXIII/2245/2022 określenia rodzajów usług rzemieślniczych, których świadczenie na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jest pożądane oraz ustalenia minimalnego czynszu na rzecz podmiotów świadczących te usługi 11-05-2022 Szczegóły
CCXIII/2244/2022 ustalenia minimalnych stawek czynszów z tytułu najmu lokali użytkowych na rzecz podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 5-10,12,20,21 Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych 11-05-2022 Szczegóły
CCXIII/2243/2022 wyznaczenia na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy rejonów, w których stosuje się obniżony czynsz z tytułu udostępniania toalet do użytku publicznego 11-05-2022 Szczegóły
CCXIII/2242/2022 czasowego wyłączenia z użytkowania lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 38,95m2, usytuowanego w budynku przy ul. Techników 10 w Warszawie 11-05-2022 Szczegóły
CCXIII/2241/2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie poza konkursem ofert na miejsce postojowe nr …, usytuowane w budynku przy ul. … na rzecz dotychczasowego najemcy, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji z tytułu najmu miejsca postojowego 11-05-2022 Szczegóły
CCXIII/2240/2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie poza konkursem ofert na miejsce postojowe nr …, usytuowane w budynku przy ul. … na rzecz dotychczasowego najemcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu 11-05-2022 Szczegóły
CCXIII/2239/2022 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 11-05-2022 Szczegóły
CCXI/2236/2022 uchylenia uchwały nr CLXXIII/1904/21 Zarządu Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2021 r. oraz skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy 28-04-2022 Szczegóły
CCXI/2235/2022 wydzielenia lokalu nr … przy ul. … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z przeznaczeniem na tymczasowe pomieszczenie oraz skierowania do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia 28-04-2022 Szczegóły
CCXI/2234/2022 zmiany podstawy prawnej kwalifikacji do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy 28-04-2022 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe