Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CXLV/1630/21 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr CXLIII/1615/21 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2021 r. 31-03-2021 Szczegóły
CXLV/1629/21 przyjęcia harmonogramu realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy w 2021 roku 31-03-2021 Szczegóły
CXLV/1628/21 przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy w 2020 roku 31-03-2021 Szczegóły
CXLV/1627/21 wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego nr ... o powierzchni 34,61m2, usytuowanego w budynku przy ul. ..., którego najemcą jest ... prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą .... 31-03-2021 Szczegóły
CXLIV/1626/21 zmiany uchwały nr CXXX/1496/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień dla m.st. Warszawy Dzielnicy Włochy o wartości poniżej 130 000 zł netto tj. zamówień do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienionej uchwałą nr CXXXII/1500/21 z dnia 8 stycznia 2021 r. 24-03-2021 Szczegóły
CXLIV/1625/21 zmiany uchwały Nr CIV/1245/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. 24-03-2021 Szczegóły
CXLIV/1624/21 uchylenia uchwały Nr CXXI/1450/20 z dnia 18 listopada 2020 r. 24-03-2021 Szczegóły
CXLIV/1623/21 skierowania do zawarcia umowy tymczasowego pomieszczenia nr … w … 24-03-2021 Szczegóły
CXLIV/1622/21 wydzielenia lokalu nr … w … z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z przeznaczeniem na tymczasowe pomieszczenie 24-03-2021 Szczegóły
CXLIV/1621/21 skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy 24-03-2021 Szczegóły
CXLIV/1620/21 skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy 24-03-2021 Szczegóły
CXLIV/1619/21 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu Miasta Stołecznego Warszawy 24-03-2021 Szczegóły
CXLIV/1618/21 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu Miasta Stołecznego Warszawy 24-03-2021 Szczegóły
CXLIV/1617/21 wyrażenia opinii odnośnie nadania drzewu z gatunku robinia akacjowa o obw. pnia 380 cm, rosnącemu w Warszawie na terenie nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego (dz. ew. nr 79/23 i 120/2 z obrębu 2-08-23), statusu pomnika przyrody 24-03-2021 Szczegóły
CXLIV/1616/21 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 24-03-2021 Szczegóły
CXLIII/1615/21 zmiany uchwały Nr CLX/1566/21 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wniosku do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 17-03-2021 Szczegóły
CXLIII/1614/21 ustalenia innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. … dla użytkownika wieczystego …. 17-03-2021 Szczegóły
CXLIII/1613/21 wyrażenia zgody na obniżenie o 50% wysokości kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu miejsca postojowego nr …, usytuowanego w garażu budynku położonego w … przy ul. …. 17-03-2021 Szczegóły
CXLIII/1612/21 wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego o powierzchni 50,73m2, usytuowanego w budynku przy ul. … którego najemcą jest …, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą …. 17-03-2021 Szczegóły
CXLIII/1611/21 wyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego o powierzchni 44,19m2, usytuowanego w budynku przy ul. …, którego najemcą jest … prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą …. 17-03-2021 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe