Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Zarząd Dzielnicy > Włochy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
CLXXVIII/1932/21 zmiany uchwały Nr CLXXIV/1920/21 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 29 września 2021 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2021-2024 pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.” 20-10-2021 Szczegóły
CLXXVII/1931/21 wniosku Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok wymagających wprowadzenia w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 13-10-2021 Szczegóły
CLXXVI/1930/21 wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr … w budynku przy ul. … 06-10-2021 Szczegóły
CLXXVI/1929/21 skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy 06-10-2021 Szczegóły
CLXXVI/1928/21 skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy 06-10-2021 Szczegóły
CLXXVI/1927/21 sukcesywnego, trwałego wyłączenia z eksploatacji budynku mieszkalnego przy ul. … w …. 06-10-2021 Szczegóły
CLXXVI/1926/21 niewyrażenia zgody na obniżenie czynszu za najem lokalu użytkowego o powierzchni 44,19m2, usytuowanego w budynku przy ul. …, którego najemcą jest … prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą …. 06-10-2021 Szczegóły
CLXXVI/1925/21 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu ustalonej w drodze negocjacji z tytułu najmu miejsca postojowego nr …, usytuowanego w budynku przy ul. …. 06-10-2021 Szczegóły
CLXXVI/1924/21 zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu ustalonej w drodze negocjacji z tytułu najmu miejsca postojowego nr …, usytuowanego w budynku przy ul. …. 06-10-2021 Szczegóły
CLXXV/1923/21 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok 01-10-2021 Szczegóły
CLXXV/1922/21 skierowania do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy Włochy o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok wymagających wprowadzenia w formie uchwały Rady m.st. Warszawy 01-10-2021 Szczegóły
CLXXV/1921/21 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2021 – 2050 01-10-2021 Szczegóły
CLXXIV/1920/21 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2021-2024 pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia” 29-09-2021 Szczegóły
CLXXIV/1919/21 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2021-2023 pod nazwą „Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”. 29-09-2021 Szczegóły
CLXXIV/1918//21 określenia trybu przyznawania w 2021 r. dofinansowania opłat poniesionych na doskonalenie zawodowe przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę, przekazanych do kompetencji Dzielnicy Włochy 29-09-2021 Szczegóły
CLXXIII/1917/21 wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu zarządu nieruchomością zabudowaną, położoną w Warszawie przy ul. … 22-09-2021 Szczegóły
CLXXIII/1916/21 zmiany własnej Uchwały Nr CLXVII/1826/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. dotyczącej zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 22-09-2021 Szczegóły
CLXXIII/1915/21 zmiany własnej Uchwały Nr CLXVI/1806/21 z dnia 21 lipca 2021 r. dotyczącej zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej i skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy 22-09-2021 Szczegóły
CLXXIII/1914/21 uchylenia uchwały Nr CXV/1572/17 z dnia 24 października 2017 r. 22-09-2021 Szczegóły
CLXXIII/1913/21 uchylenia własnej Uchwały Nr LXXIV/950/20 z dnia 26 lutego 2020 r. 22-09-2021 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe