Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
505/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie, ul. Promienista 12A 01-04-2021 Szczegóły
597/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 „SOS” w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 36 22-04-2021 Szczegóły
641/2021 w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku 30-04-2021 Szczegóły
577/2021 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Domu Kultury „Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 16-04-2021 Szczegóły
523/2021 w sprawie powołania Zespołu do spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych 02-04-2021 Szczegóły
578/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. edukacji kulturalnej 16-04-2021 Szczegóły
544/2021 w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej 12-04-2021 Szczegóły
624/2021 w sprawie przekazania do Miejskiego Centrum Sieci i Danych m.st. Warszawy składników majątkowych 28-04-2021 Szczegóły
614/2021 w sprawie przekazania do Przedszkola Nr 286 składników majątkowych powstałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wiaty rowerowe przy szkołach” 26-04-2021 Szczegóły
515/2021 w sprawie przekazania jednostce budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej przy ul. Klonowej 16 w Warszawie składników majątku m.st. Warszawy powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Klonowej 16” 02-04-2021 Szczegóły
587/2021 w sprawie przekazania Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom przy Nieborowskiej” części składników majątkowych Domu Dziecka nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów 20-04-2021 Szczegóły
533/2021 w sprawie przekazania Przedszkolu nr 434 „Na Górce” w Warszawie przy ul. 1 Praskiego Pułku 116 składników majątkowych m.st. Warszawy 12-04-2021 Szczegóły
598/2021 w sprawie przekazania składników majątkowych jednostce budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 22-04-2021 Szczegóły
514/2021 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 330 składników majątkowych powstałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wiaty rowerowe przy szkołach” 02-04-2021 Szczegóły
586/2021 w sprawie przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w dzielnicy Wawer, położonego pomiędzy ulicami Mrówczą i Patriotów w Warszawie 20-04-2021 Szczegóły
585/2021 w sprawie przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. 1 Sierpnia 30 B w Warszawie 20-04-2021 Szczegóły
526/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie przy ul. Henryka Arctowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 i 33, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków i urządzeń znajdujących się na gruncie oraz obciążenia nieruchomości uregulowanych w KW nr ……………………………… i KW nr ……………………………… położonych w Warszawie przy ul. Henryka Arctowskiego służebnością gruntową przejścia i przejazdu 07-04-2021 Szczegóły
556/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy ul. Dobrej 33/35, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 13-04-2021 Szczegóły
557/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy ul. Mariańskiej 5 oraz ul. Mariańskiej i ul. Twardej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 13-04-2021 Szczegóły
558/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego, położonego w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Jerzego, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 13-04-2021 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe