Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
566/2021 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej 15-04-2021 Szczegóły
521/2021 w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku pod nazwą: Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych 02-04-2021 Szczegóły
545/2021 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 12-04-2021 Szczegóły
591/2021 w sprawie nałożenia na określone podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązku wykonania zadania polegającego na zorganizowaniu Punktów Szczepień Powszechnych na terenie m.st. Warszawy 22-04-2021 Szczegóły
574/2021 w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę dla wolontariuszy biorących udział w akcji Żonkile w 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim 16-04-2021 Szczegóły
634/2021 w sprawie odwołania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. zarządzania zielenią miejską 30-04-2021 Szczegóły
563/2021 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 225 w Warszawie, ul. S. Bobrowskiego 5 14-04-2021 Szczegóły
546/2021 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” w Warszawie, ul. Wiśniowa 56 13-04-2021 Szczegóły
564/2021 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, ul. Bohaterów 41 14-04-2021 Szczegóły
610/2021 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego w Warszawie, ul. Białostocka 10/18 23-04-2021 Szczegóły
582/2021 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie, al. Władysława Reymonta 16 16-04-2021 Szczegóły
576/2021 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Plecionej 16-04-2021 Szczegóły
609/2021 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora niektórych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę 23-04-2021 Szczegóły
580/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” w Warszawie, ul. Wiśniowa 56 16-04-2021 Szczegóły
623/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, ul. Bohaterów 41 28-04-2021 Szczegóły
621/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie, al. Władysława Reymonta 16 28-04-2021 Szczegóły
608/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku pod nazwą „Lato w Mieście 2021” 22-04-2021 Szczegóły
581/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w 2021 roku pod nazwą Zorganizowanie wydarzenia (hackathonu, datathonu, mapathonu itp.), które przyczyni się do wzrostu cyfrowych umiejętności uczestników poprzez ich udział w zespołowym projektowaniu rozwiązań cyfrowych na rzecz poprawy funkcjonowania miasta stołecznego Warszawy i jakości życia jego mieszkańców 16-04-2021 Szczegóły
565/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2021 pod nazwą „Sąsiedzka akademia” 14-04-2021 Szczegóły
628/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie w latach 2021-2023 pod nazwą: Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 29-04-2021 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe