Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
505/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie, ul. Promienista 12A 01-04-2021 Szczegóły
506/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz zasad weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień do Biletu Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka oraz Ulgowego Biletu Warszawiaka 01-04-2021 Szczegóły
507/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 02-04-2021 Szczegóły
508/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 02-04-2021 Szczegóły
509/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-04-2021 Szczegóły
510/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 02-04-2021 Szczegóły
511/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 02-04-2021 Szczegóły
512/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 02-04-2021 Szczegóły
513/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 02-04-2021 Szczegóły
514/2021 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 330 składników majątkowych powstałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wiaty rowerowe przy szkołach” 02-04-2021 Szczegóły
515/2021 w sprawie przekazania jednostce budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej przy ul. Klonowej 16 w Warszawie składników majątku m.st. Warszawy powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Klonowej 16” 02-04-2021 Szczegóły
516/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie, ul. Przyrynek 9 02-04-2021 Szczegóły
517/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, ul. Świętokrzyska 1 02-04-2021 Szczegóły
518/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 8 w Warszawie, ul. Karmelicka 3b 02-04-2021 Szczegóły
519/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 24 w Warszawie, ul. Drewniana 10/16 02-04-2021 Szczegóły
520/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 129 „Raj na Skarpie” w Warszawie, ul. Jazdów 10b 02-04-2021 Szczegóły
521/2021 w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku pod nazwą: Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych 02-04-2021 Szczegóły
522/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia limitów zatrudnienia w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy i dzielnicowych biurach finansów oświaty m.st. Warszawy 02-04-2021 Szczegóły
523/2021 w sprawie powołania Zespołu do spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych 02-04-2021 Szczegóły
524/2021 w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo w zarząd i administrowanie części działek stanowiących nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. kpt. Władysława Raginisa 14 06-04-2021 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe