Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
541/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I w Warszawie, ul. Tadeusza Korzona 2 12-04-2021 Szczegóły
540/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 18 w Warszawie, ul. Simóna Bolivara 6 12-04-2021 Szczegóły
539/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 150 „Przystanek Uśmiech" w Warszawie, ul. Prałatowska 12 12-04-2021 Szczegóły
538/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 113 „Przedszkole w Tęczowym Kręgu" w Warszawie, ul. Krasiczyńska 4/6 12-04-2021 Szczegóły
537/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 106 w Warszawie, ul. Trocka 4 12-04-2021 Szczegóły
536/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora VIII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie, ul. Suwalska 13 12-04-2021 Szczegóły
535/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie, ul. Żuromińska 4 12-04-2021 Szczegóły
534/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 155 „Roztańczona Kraina" w Warszawie, ul. Bartnicza 6 12-04-2021 Szczegóły
533/2021 w sprawie przekazania Przedszkolu nr 434 „Na Górce” w Warszawie przy ul. 1 Praskiego Pułku 116 składników majątkowych m.st. Warszawy 12-04-2021 Szczegóły
532/2021 w sprawie powołania i określenia organizacji Zespołu do spraw wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień na terenie m.st. Warszawy 12-04-2021 Szczegóły
531/2021 w sprawie określenia sposobu postępowania z petycjami kierowanymi do Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącymi wzniesienia pomnika lub realizacji upamiętnienia na nieruchomościach, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy 12-04-2021 Szczegóły
530/2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 12-04-2021 Szczegóły
529/2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych 12-04-2021 Szczegóły
528/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie m.st. Warszawy 09-04-2021 Szczegóły
527/2021 w sprawie ufundowania przez m.st. Warszawę VI nagrody dla uczestnika finału oraz wyróżnień dla czwórki uczestników finału XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 2021 roku 09-04-2021 Szczegóły
526/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie przy ul. Henryka Arctowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 i 33, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków i urządzeń znajdujących się na gruncie oraz obciążenia nieruchomości uregulowanych w KW nr ……………………………… i KW nr ……………………………… położonych w Warszawie przy ul. Henryka Arctowskiego służebnością gruntową przejścia i przejazdu 07-04-2021 Szczegóły
525/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 06-04-2021 Szczegóły
524/2021 w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo w zarząd i administrowanie części działek stanowiących nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. kpt. Władysława Raginisa 14 06-04-2021 Szczegóły
523/2021 w sprawie powołania Zespołu do spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych 02-04-2021 Szczegóły
522/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia limitów zatrudnienia w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy i dzielnicowych biurach finansów oświaty m.st. Warszawy 02-04-2021 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe