Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
581/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w 2021 roku pod nazwą Zorganizowanie wydarzenia (hackathonu, datathonu, mapathonu itp.), które przyczyni się do wzrostu cyfrowych umiejętności uczestników poprzez ich udział w zespołowym projektowaniu rozwiązań cyfrowych na rzecz poprawy funkcjonowania miasta stołecznego Warszawy i jakości życia jego mieszkańców 16-04-2021 Szczegóły
580/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” w Warszawie, ul. Wiśniowa 56 16-04-2021 Szczegóły
579/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie, w Warszawie, ul. Fundamentowa 38/42 16-04-2021 Szczegóły
578/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. edukacji kulturalnej 16-04-2021 Szczegóły
577/2021 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Domu Kultury „Wygoda” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 16-04-2021 Szczegóły
576/2021 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Plecionej 16-04-2021 Szczegóły
575/2021 w sprawie wysokości nagrody GREEN WARSAW AWARD przyznawanej podczas festiwalu filmowego DOCS AGAINST GRAVITY FILM FESTIVAL w 2021 roku 16-04-2021 Szczegóły
574/2021 w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę dla wolontariuszy biorących udział w akcji Żonkile w 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim 16-04-2021 Szczegóły
573/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu m.st. Warszawy państwowym instytucjom kultury na zadania ważne z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury 15-04-2021 Szczegóły
572/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowych uczelniom publicznym ze środków m.st. Warszawy 15-04-2021 Szczegóły
571/2021 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok 15-04-2021 Szczegóły
570/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami 15-04-2021 Szczegóły
569/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 15-04-2021 Szczegóły
568/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka w latach 2021-2024 15-04-2021 Szczegóły
567/2021 w sprawie powierzenia w zarząd i administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy niektórych nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Włochy 15-04-2021 Szczegóły
566/2021 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej 15-04-2021 Szczegóły
565/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2021 pod nazwą „Sąsiedzka akademia” 14-04-2021 Szczegóły
564/2021 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, ul. Bohaterów 41 14-04-2021 Szczegóły
563/2021 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 225 w Warszawie, ul. S. Bobrowskiego 5 14-04-2021 Szczegóły
562/2021 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości oświatowych 14-04-2021 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe