Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1887/2021 w sprawie powołania dyrektora naczelnego Centrum Nauki Kopernik 01-12-2021 Szczegóły
1888/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia II edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego 01-12-2021 Szczegóły
1889/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2021-2024 pod nazwą Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 01-12-2021 Szczegóły
1890/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2021-2024 pod nazwą Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 01-12-2021 Szczegóły
1891/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom z trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2021-2024 pod nazwą „Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy” 01-12-2021 Szczegóły
1892/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2021-2024 pod nazwą „Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej MAL Kłobucka 14” przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie 01-12-2021 Szczegóły
1893/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 17 na rzecz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-12-2021 Szczegóły
1894/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie w dzielnicy Praga – Południe przy ul. Prochowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 01-12-2021 Szczegóły
1895/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w latach 2022-2023 pod nazwą „Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty wsparcia dla organizatorów wolontariatu” 01-12-2021 Szczegóły
1896/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie w rejonie ulic Dobrej, Furmańskiej, Karowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 7/6 o powierzchni 5073 m2 w obrębie 5-04-03, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego 01-12-2021 Szczegóły
1897/2021 w sprawie wyłączenia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości, położonej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, przy ul. Przyczółkowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 1-06-41, o powierzchni 23 m2, uregulowanej w księdze wieczystej WA2M/00054334/4 01-12-2021 Szczegóły
1898/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 01-12-2021 Szczegóły
1899/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego pn. Doposażenie i drobne prace remontowe związane z poprawą warunków lokalowych w placówkach lecznictwa odwykowego, w których realizowany jest „Program ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych”, z uwzględnieniem potrzeb służącym przeciwdziałaniu skutkom epidemii 01-12-2021 Szczegóły
1900/2021 w sprawie przekazania na rzecz Fundacji Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie lokalu mieszkalnego na realizację zadań na rzecz członków wspólnoty samorządowej m.st. Warszawy 01-12-2021 Szczegóły
1901/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2021-2024 pod nazwą: Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi 01-12-2021 Szczegóły
1902/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2021 - 2024 pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Żoliborz w latach 2021-2024” 01-12-2021 Szczegóły
1903/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w latach 2021 - 2024 pod nazwą: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 01-12-2021 Szczegóły
1904/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2021-2024 pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia” 01-12-2021 Szczegóły
1905/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2021-2023 pod nazwą „Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy” 01-12-2021 Szczegóły
1906/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w latach 2021-2024 pod nazwą Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 01-12-2021 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe