Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
613/2018 "w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 239 w Warszawie, al. Jerozolimskie 117a " 13-04-2018 Szczegóły
587/2018 "w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, ul. Bohaterów 41 " 06-04-2018 Szczegóły
612/2018 "w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Warszawy w Warszawie, ul. Zbaraska 1 " 13-04-2018 Szczegóły
606/2018 "w sprawie przekazania składnika majątku Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie na rzecz Domu Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej w Warszawie " 11-04-2018 Szczegóły
640/2018 "zmieniające zarządzenie w sprawie powołania dzielnicowych koordynatorów ds. rewitalizacji " 18-04-2018 Szczegóły
668/2018 w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 – 2019 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy 25-04-2018 Szczegóły
669/2018 w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 – 2019 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy 25-04-2018 Szczegóły
706/2018 w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ?w latach 2018-2019 30-04-2018 Szczegóły
583/2018 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Dekretowych Urzędu miasta stołecznego Warszawy 06-04-2018 Szczegóły
643/2018 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 18-04-2018 Szczegóły
689/2018 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy 27-04-2018 Szczegóły
676/2018 w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę dla grupy dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo -Wychowawczej prowadzonej przez Siostry Albertynki w Wejherowie 25-04-2018 Szczegóły
630/2018 w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę w związku z organizacją imprezy sportowej „Orlen Warsaw Marathon” w dniu 22 kwietnia 2018 roku w Warszawie 18-04-2018 Szczegóły
685/2018 w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st.Warszawę dla grupy studentów biorących udział w seminarium organizowanym przez IAAS Polska przy SGGW w Warszawie 27-04-2018 Szczegóły
589/2018 w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, położonej w Warszawie w dzielnicy Żoliborz 06-04-2018 Szczegóły
697/2018 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego 27-04-2018 Szczegóły
610/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 176 w Warszawie, ul. Trzech Budrysów 24 13-04-2018 Szczegóły
611/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 415 im. Akademii Pana Kleksa w Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 23/112 13-04-2018 Szczegóły
609/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 im. dr Anny Lechowicz w Warszawie, ul. Białobrzeska 44 13-04-2018 Szczegóły
682/2018 w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy w latach 2018 –2021 26-04-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe