Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
571/2018 w sprawie publikacji „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze m.st. Warszawy” 05-04-2018 Szczegóły
570/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku - „Lato w Mieście” 05-04-2018 Szczegóły
569/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku 05-04-2018 Szczegóły
568/2018 w sprawie przekazania jednostce budżetowej o nazwie Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka przy ul. Nowy Świat 21a w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy składników majątkowych należących do jednostki budżetowej o nazwie Gimnazjum nr 44 im. Generała Pawła Chrzanowskiego przy ul. Smolnej 30 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 04-04-2018 Szczegóły
567/2018 w sprawie przekazania jednostce budżetowej o nazwie LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy ul. Hożej 11/15 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy składników majątkowych należących do jednostki budżetowej o nazwie Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej przy ul. Hożej 11/15 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 04-04-2018 Szczegóły
566/2018 w sprawie przekazania jednostce budżetowej o nazwie Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca przy ul. Marka Edelmana 2 (d. ul. Józefa Lewartowskiego 2) w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy składników majątkowych należących do jednostki budżetowej o nazwie Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Niskiej 5 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 04-04-2018 Szczegóły
565/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego?w 2018 roku 04-04-2018 Szczegóły
564/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2018 roku 04-04-2018 Szczegóły
563/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2018 roku pod nazwą: „Opracowanie i przeprowadzenie programu doradczego z elementami szkoleniowymi pod nazwą #Academy_Smolna, dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedstawicieli MŚP” 04-04-2018 Szczegóły
562/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 04-04-2018 Szczegóły
561/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 04-04-2018 Szczegóły
560/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 04-04-2018 Szczegóły
559/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 04-04-2018 Szczegóły
558/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 04-04-2018 Szczegóły
557/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2018 04-04-2018 Szczegóły
556/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym ?w latach 2018–2019 04-04-2018 Szczegóły
555/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia” w Warszawie, ul. Wolna 36/38 04-04-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe