Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
611/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 415 im. Akademii Pana Kleksa w Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 23/112 13-04-2018 Szczegóły
610/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 176 w Warszawie, ul. Trzech Budrysów 24 13-04-2018 Szczegóły
609/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 im. dr Anny Lechowicz w Warszawie, ul. Białobrzeska 44 13-04-2018 Szczegóły
608/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 21 w Warszawie, ul. Marszałkowska 27/35a 12-04-2018 Szczegóły
607/2018 w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka uregulowanej w KW nr (…) 11-04-2018 Szczegóły
606/2018 "w sprawie przekazania składnika majątku Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie na rzecz Domu Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej w Warszawie " 11-04-2018 Szczegóły
605/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz m.st. Warszawy prawa własności nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA6M/00350752/3 położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy al. gen. A. Chruściela „Montera”, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 100 z obrębu 3-21-28 11-04-2018 Szczegóły
604/2018 w sprawie przekazania do zarządzania Dzielnicy Wola m.st. Warszawy części nieruchomości gruntowych oznaczonych w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr 15 z obrębu 6-03-01 oraz działka ewidencyjna nr 30 z obrębu 6-03-02. 11-04-2018 Szczegóły
603/2018 zmieniające zarządzenie nr 406/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2017-2019 11-04-2018 Szczegóły
602/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2018 roku 11-04-2018 Szczegóły
601/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie, Plac Stanisława Małachowskiego 1 11-04-2018 Szczegóły
600/2018 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Ursus przy ul. Baranowskiej 17 11-04-2018 Szczegóły
599/2018 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 171 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Armii Krajowej 39 składników majątkowych Gimnazjum Nr 120 im. Noblistów Polskich w Warszawie, ul. Armii Krajowej Nr 39 11-04-2018 Szczegóły
598/2018 w sprawie ustalenia składu Komisji przetargowej dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, wykonującej czynności związane z przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, z których wykwaterowani zostali wszyscy lokatorzy oraz wolnych lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych wraz z przypisanym do lokalu udziałem w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste takiej samej ułamkowej części gruntu, na którym znajduje się budynek, będących własnością m. st. Warszawy, położonych w Warszawie na terenie dzielnicy Praga-Północ 11-04-2018 Szczegóły
597/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku 11-04-2018 Szczegóły
596/2018 w sprawie przekazania składników majątkowych m. st. Warszawy jednostce budżetowej m. st. Warszawy pod nazwą Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 10-04-2018 Szczegóły
595/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 439 w Warszawie, ul. W. Sławka 2a 09-04-2018 Szczegóły
594/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 09-04-2018 Szczegóły
593/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 21 w Warszawie, ul. Marszałkowska 27/35a 09-04-2018 Szczegóły
592/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 260 w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 85 09-04-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe