Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
631/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Warszawie, ul. Z. Herberta 12b 18-04-2018 Szczegóły
630/2018 w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę w związku z organizacją imprezy sportowej „Orlen Warsaw Marathon” w dniu 22 kwietnia 2018 roku w Warszawie 18-04-2018 Szczegóły
629/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. budowy Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów Miasta Stołecznego Warszawy 18-04-2018 Szczegóły
628/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok,zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2018 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok 17-04-2018 Szczegóły
627/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w latach 2018-2019 17-04-2018 Szczegóły
626/2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 17-04-2018 Szczegóły
625/2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych 17-04-2018 Szczegóły
624/2018 w sprawie zmian w ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy 17-04-2018 Szczegóły
623/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku 17-04-2018 Szczegóły
622/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia na rok 2018 miejsc, w których może być wykonywana kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna oraz wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani osadzeni mogą wykonywać prace na cele społeczne 17-04-2018 Szczegóły
621/2018 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie, ul. Osiecka 28/32 składników majątkowych Gimnazjum Nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4 17-04-2018 Szczegóły
620/2018 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Warszawie, ul. Umińskiego 12 składników majątkowych Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego w Warszawie, ul. Umińskiego 11 17-04-2018 Szczegóły
619/2018 w sprawie przekazania LVI Liceum Ogólnokształcącemu im. L. Kruczkowskiego w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 składników majątkowych Gimnazjum Nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 17-04-2018 Szczegóły
618/2018 w sprawie wykonania czynności związanych z przyznaniem Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego w 2018 roku 17-04-2018 Szczegóły
617/2018 w sprawie powołania Rady ds. Nagrody dla Powstańców Warszawskich 17-04-2018 Szczegóły
616/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Organizacji Urzędu 17-04-2018 Szczegóły
615/2018 w sprawie przekazania Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy składników majątkowych m. st. Warszawy 16-04-2018 Szczegóły
614/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu miasta stołecznego Warszawy 13-04-2018 Szczegóły
613/2018 "w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 239 w Warszawie, al. Jerozolimskie 117a " 13-04-2018 Szczegóły
612/2018 "w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Warszawy w Warszawie, ul. Zbaraska 1 " 13-04-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe