Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
651/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegow 2018 roku 20-04-2018 Szczegóły
650/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku 20-04-2018 Szczegóły
649/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie w latach 2018-2020 20-04-2018 Szczegóły
648/2018 w sprawie przekazania majątku m.st. Warszawy do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy 19-04-2018 Szczegóły
647/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie umieszczania flag na pojazdach komunikacji miejskiej 19-04-2018 Szczegóły
646/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania składników majątkowych m. st. Warszawy jednostce budżetowej m. st. Warszawy pod nazwą Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 19-04-2018 Szczegóły
645/2018 w sprawie przekazania do zarządzania i gospodarowania nieruchomości zabudowanych na obszarze położonym pomiędzy ul. Żwirki i Wigury, ul. Wawelską, ul. Ondraszka i ul. Rokitnicką 19-04-2018 Szczegóły
644/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 19-04-2018 Szczegóły
643/2018 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 18-04-2018 Szczegóły
642/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2018 roku 18-04-2018 Szczegóły
641/2018 w sprawie zasad przekazywania lokali mieszkalnych na rzecz organizacji pozarządowych oraz określenia sposobu wyboru organizacji 18-04-2018 Szczegóły
640/2018 "zmieniające zarządzenie w sprawie powołania dzielnicowych koordynatorów ds. rewitalizacji " 18-04-2018 Szczegóły
639/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 419 w Warszawie, ul. Ryżowa 17 18-04-2018 Szczegóły
638/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 71 w Warszawie, ul. Śląska 50/52 18-04-2018 Szczegóły
637/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku 18-04-2018 Szczegóły
636/2018 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Jury Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy w 2018 r. 18-04-2018 Szczegóły
635/2018 w sprawie powołania i trybu pracy Jury Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy 18-04-2018 Szczegóły
634/2018 w sprawie ustanowienia, trybu działania i organizacji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy 18-04-2018 Szczegóły
633/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa systemów informatycznych w Urzędzie m.st. Warszawy oraz określenia jego zakresu działania 18-04-2018 Szczegóły
632/2018 w sprawie wyników konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty 18-04-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe