Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
671/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18a 25-04-2018 Szczegóły
670/2018 w sprawie przekazania jednostce budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31 w Warszawie składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31 w Warszawie” 25-04-2018 Szczegóły
669/2018 w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 – 2019 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy 25-04-2018 Szczegóły
668/2018 w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 – 2019 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy 25-04-2018 Szczegóły
667/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2020 25-04-2018 Szczegóły
666/2018 w sprawie powierzenia nieruchomości położonej w Dzielnicy Białołęka przy ul. S. Chudoby, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna 19 z obrębu 4-16-21, w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 24-04-2018 Szczegóły
665/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 437 w Warszawie, Trakt Lubelski 89 24-04-2018 Szczegóły
664/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 91 „Zaczarowany Ogród” w Warszawie, ul. Suwalska 34 24-04-2018 Szczegóły
663/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji w 2018 roku 23-04-2018 Szczegóły
662/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji w 2018 roku 23-04-2018 Szczegóły
661/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy 23-04-2018 Szczegóły
660/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku. 23-04-2018 Szczegóły
659/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej magazynu materiałów biurowych Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy 23-04-2018 Szczegóły
658/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowych Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na zadania ważne z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury 23-04-2018 Szczegóły
657/2018 w sprawie przyznania Nagrody Sportowej m.st. Warszawy 23-04-2018 Szczegóły
656/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok 20-04-2018 Szczegóły
655/2018 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora niektórych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę 20-04-2018 Szczegóły
654/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Warszawy w Warszawie, ul. Zbaraska 1 20-04-2018 Szczegóły
653/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno - Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie 20-04-2018 Szczegóły
652/2018 zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora niektórych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę 20-04-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe