Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1676/2008 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2008 roku 02-06-2008 Szczegóły
1675/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 02-06-2008 Szczegóły
1674/2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora niektórych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę 02-06-2008 Szczegóły
1673/2008 o sprostowaniu błędów 02-06-2008 Szczegóły
1672/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w 2008 roku 02-06-2008 Szczegóły
1671/2008 w sprawie zmiany wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy 02-06-2008 Szczegóły
1670/2008 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy nieruchomości zajętej pod Plac Wolności w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 02-06-2008 Szczegóły
1669/2008 zmieniające Zarządzenie Nr 3748/2006 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmienione Zarządzeniem Nr 184/2007 z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej i nabycia na rzecz m. st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Podleśnej w dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy 02-06-2008 Szczegóły
1668/2008 w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa systemów informatycznych w Urzędzie m.st. Warszawy oraz określenia jego zakresu działania 02-06-2008 Szczegóły
1667/2008 w sprawie powierzenia do realizacji przez Straż Miejską m.st.Warszawy zadań z zakresu usuwania pojazdów 02-06-2008 Szczegóły
1666/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Wewnętrznego regulaminu działalności Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy 02-06-2008 Szczegóły
1665/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Czółenkowej 02-06-2008 Szczegóły
1664/2008 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego z zakresu prowadzenia działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących 02-06-2008 Szczegóły
1680/2008 w sprawie nadania Wewnętrznego regulaminu działalności Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m.st. Warszawy 04-06-2008 Szczegóły
1679/2008 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 913/2007 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej 04-06-2008 Szczegóły
1678/2008 w sprawie nadania Wewnętrznego regulaminu działalności Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy 04-06-2008 Szczegóły
1677/2008 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 04-06-2008 Szczegóły
1688/2008 w sprawie powołania Zespołu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw 05-06-2008 Szczegóły
1687/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku 05-06-2008 Szczegóły
1686/2008 w sprawie: przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Birżańskiej 10 05-06-2008 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe