Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1691/2008 w sprawie zmiany okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Lęborskiej 12, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki „Agena Development” S.A. 06-06-2008 Szczegóły
1690/2008 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w zarząd i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi m. st. Warszawy, położonymi w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo, oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne 30, 31, 34, 35/2, 35/5, 43/3, 44/3, 44/4, 44/5, 73/1, 76,77/3 z obrębu 6-15-01 06-06-2008 Szczegóły
1689/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków, położonej w Warszawie przy ul. Chodakowskiej 22, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 06-06-2008 Szczegóły
1688/2008 w sprawie powołania Zespołu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw 05-06-2008 Szczegóły
1687/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku 05-06-2008 Szczegóły
1686/2008 w sprawie: przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Birżańskiej 10 05-06-2008 Szczegóły
1685/2008 w sprawie: przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Szklanej 4 05-06-2008 Szczegóły
1684/2008 w sprawie wysokości „czynszu symbolicznego” za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy 05-06-2008 Szczegóły
1683/2008 w sprawie powierzenia nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Warszawie przy ul. Dywizjonu 303, w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 05-06-2008 Szczegóły
1682/2008 zmieniające Zarządzenie Nr 1459/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 marca 2008r. W sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Racławickiej, Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 05-06-2008 Szczegóły
1681/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Okopowej 59 05-06-2008 Szczegóły
1680/2008 w sprawie nadania Wewnętrznego regulaminu działalności Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m.st. Warszawy 04-06-2008 Szczegóły
1679/2008 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 913/2007 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej 04-06-2008 Szczegóły
1678/2008 w sprawie nadania Wewnętrznego regulaminu działalności Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy 04-06-2008 Szczegóły
1677/2008 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 04-06-2008 Szczegóły
1676/2008 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2008 roku 02-06-2008 Szczegóły
1675/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 02-06-2008 Szczegóły
1674/2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora niektórych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę 02-06-2008 Szczegóły
1673/2008 o sprostowaniu błędów 02-06-2008 Szczegóły
1672/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w 2008 roku 02-06-2008 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe