Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1711/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 70, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 11-06-2008 Szczegóły
1710/2008 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w terminie wrzesień-grudzień 2008 roku 10-06-2008 Szczegóły
1709/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2008 roku 10-06-2008 Szczegóły
1708/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2008 roku 10-06-2008 Szczegóły
1707/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2008 r. 10-06-2008 Szczegóły
1706/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 10-06-2008 Szczegóły
1705/2008 w sprawie powołania zespołu do spraw renegocjacji warunków umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ulicy Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie 09-06-2008 Szczegóły
1704/2008 w sprawie nadania Wewnętrznego regulaminu działalności Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy 09-06-2008 Szczegóły
1703/2008 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Biura Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy 09-06-2008 Szczegóły
1702/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania zakażeniom HIV i działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS 09-06-2008 Szczegóły
1701/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 09-06-2008 Szczegóły
1700/2008 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi 09-06-2008 Szczegóły
1699/2008 w sprawie przejęcia przez Dzielnice miasta stołecznego Warszawy: pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy zajmujących się realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, mienia zakupionego i użytkowanego przez te Ośrodki oraz dokumentacji związanej z prowadzonymi w tych Ośrodkach postępowaniami 06-06-2008 Szczegóły
1698/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2008-2011 zadania pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 06-06-2008 Szczegóły
1697/2008 w sprawie wstrzymania niektórych stypendiów sportowych m.st. Warszawy przyznanych w 2008 roku 06-06-2008 Szczegóły
1696/2008 o sprostowaniu błędu 06-06-2008 Szczegóły
1695/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 promocji Warszawy jako znaczącego ośrodka kulturalnego w Polsce i na świecie, w formie opracowania dokumentu „Program Rozwoju Kultury w Warszawie w latach 2009-2020” 06-06-2008 Szczegóły
1694/2008 w sprawie przekazania udziału 0,1495 zabudowanej części nieruchomości, położonej w Warszawie przy Al. Szucha 2/4, składającego się z 18 lokali mieszkalnych, w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 06-06-2008 Szczegóły
1693/2008 w sprawie przekazania w administrowanie Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanych położonych przy al.KEN 61, ul.Pala Telekiego 8, ul.Dereniowej 12 oraz ul.Baletowej 168 06-06-2008 Szczegóły
1692/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w roku 2008 w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy 06-06-2008 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe