Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1731/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia do realizacji przez Straż Miejską m.st. Warszawy zadań z zakresu usuwania pojazdów 12-06-2008 Szczegóły
1730/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Wewnętrznego regulaminu działalności Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy 12-06-2008 Szczegóły
1729/2008 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy 12-06-2008 Szczegóły
1728/2008 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Praga Północ miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy 11-06-2008 Szczegóły
1727/2008 w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie na parkingach miejskich będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych 11-06-2008 Szczegóły
1726/2008 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Sekretariatu ds. EURO 2012 w Urzędzie m.st. Warszawy 11-06-2008 Szczegóły
1725/2008 w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok 11-06-2008 Szczegóły
1724/2008 w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2008 roku 11-06-2008 Szczegóły
1723/2008 w sprawie wyłączenia z administrowania przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy pięciu lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 15, 16, 17, 18, 19 w budynku przy ul. Barkocińskiej 15 i powierzenia ich w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 11-06-2008 Szczegóły
1722/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołów ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych m.st. Warszawy w zakresie oświaty i wychowania dotyczących organizowanych różnorodnych form wypoczynku dla dzieci oraz młodzieży 11-06-2008 Szczegóły
1721/2008 o sprostowaniu błędów 11-06-2008 Szczegóły
1720/2008 w sprawie ustalenia terminu dokonania uzgodnień i przedstawienia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza 11-06-2008 Szczegóły
1719/2008 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Mazowieckiej w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 11-06-2008 Szczegóły
1718/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Parterowej 11-06-2008 Szczegóły
1717/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Ochoczej 11-06-2008 Szczegóły
1716/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Bukowińskiej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 11-06-2008 Szczegóły
1715/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Bukowińskiej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 11-06-2008 Szczegóły
1714/2008 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku położonym w Warszawie przy ul. Koszykowej 59 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 13.01.2102r. ułamkowej części gruntu 11-06-2008 Szczegóły
1713/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie na rzecz miasta stołecznego Warszawy nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne o zasięgu dzielnicowym 11-06-2008 Szczegóły
1712/2008 w sprawie powierzenia dzielnicom m.st. Warszawy zadań z zakresu zbywania nieruchomości m.st. Warszawy w drodze przetargu 11-06-2008 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe