Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1791/2008 w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2008 rok 30-06-2008 Szczegóły
1790/2008 w sprawie przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Szklanej 10 30-06-2008 Szczegóły
1789/2008 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Warszawie w Dzielnicy Praga Południe przy ul. Czechowickiej 13A, w celu przyłączenia do gruntu przyległego 30-06-2008 Szczegóły
1788/2008 w sprawie przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nieszawskiej 3B 30-06-2008 Szczegóły
1787/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Ursus w 2008 r. 27-06-2008 Szczegóły
1786/2008 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy 27-06-2008 Szczegóły
1785/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2008 r. 27-06-2008 Szczegóły
1784/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 27-06-2008 Szczegóły
1783/2008 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Obsługi Urzędu m. st. Warszawy 27-06-2008 Szczegóły
1782/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pu-blicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w latach 2008 - 2009 26-06-2008 Szczegóły
1781/2008 w sprawie zmiany czasu trwania zarządu komisarycznego ustanowionego nad Przedsiębiorstwem Budownictwa Uprzemysłowionego Warszawa – Północ z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej „Przedsiębiorstwem” oraz wyznaczenia Zarządcy Komisarycznego Przedsiębiorstwa 26-06-2008 Szczegóły
1780/2008 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w 2008 r. 26-06-2008 Szczegóły
1779/2008 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania zasad organizacyjnych i technicznych prowadzenia bazy ewidencji dróg i obiektów mostowych w m. st. Warszawie 25-06-2008 Szczegóły
1778/2008 w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, które przeszły z mocy prawa na własność Miasta Stołecznego Warszawy 23-06-2008 Szczegóły
1777/2008 w sprawie przekazywania właścicielom w posiadanie budynków, stanowiących w myśl art.. 5 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy odrębne od gruntu nieruchomości, a administrowanych dotychczas przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy 23-06-2008 Szczegóły
1776/2008 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu jednoosobowej spółki m.st. Warszawy, działającej pod firmą: Ratusz Wilanów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-06-2008 Szczegóły
1775/2008 w sprawie ustalenia regulaminu premiowania i nagradzania Dyrektora jednostki budżetowej m.st. Warszawy pn. Zarząd Oczyszczania Miasta 23-06-2008 Szczegóły
1774/2008 zmieniające zarządzenie nr 2108/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie wyznaczenia Zarządu Oczyszczania Miasta jako koordynatora prac związanych z oczyszczaniem m.st. Warszawy 23-06-2008 Szczegóły
1773/2008 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Pracy miasta stołecznego Warszawy 23-06-2008 Szczegóły
1772/2008 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości m. st. Warszawy części nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr WA3M/00138841/1, położonej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka, przy ul. Obrazkowej, w związku z realizacją inwestycji pn. ,,Trasa Mostu Północnego’’- etap I 23-06-2008 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe