Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
539/2003 oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Urzędu m.st. Warszawy 01-08-2003 Szczegóły
538/2003 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań m. st. Warszawy z zakresu kultury w roku 2003 01-08-2003 Szczegóły
537/2003 ustalenia „Zasad przyznawania zastrzeżonych wydzielonych stanowisk postojowych na drogach publicznych na prawach wyłączności w m.st. Warszawie” 01-08-2003 Szczegóły
536/2003 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania składników majątkowych Zakładowi Obsługi Systemu Monitoringu 01-08-2003 Szczegóły
535/2003 przyznania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań m.st. Warszawy z zakresu kultury w roku 2003 01-08-2003 Szczegóły
540/2003 ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 04-08-2003 Szczegóły
551/2003 powołania Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w m.st. Warszawie 07-08-2003 Szczegóły
550/2003 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków z Funduszu Pracy na rok 2003 07-08-2003 Szczegóły
549/2003 określenia wzoru sprawozdania z wykonania zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, którym zostały przyznane dotacje na cele publiczne związane z realizacja zadań m.st.Warszawy 07-08-2003 Szczegóły
548/2003 zmiany Zarządzenia Nr 539/2003 Prezydenta m.st.Warszawy z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Urzędu m.st. Warszawy 07-08-2003 Szczegóły
547/2003 określenia wzoru wniosku o dotację na realizacje zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt na terenie m.st.Warszawy 07-08-2003 Szczegóły
546/2003 przyznania Społecznemu Komitetowi Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego dotacji na realizację konserwacji zabytkowego nagrobka rodziny Adolfa Adama Loewe 07-08-2003 Szczegóły
545/2003 organizacji konkursu „Mój Dom” 07-08-2003 Szczegóły
544/2003 zmieniające zarządzenie Nr 372/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie powołania Dzielnicowych Zespołów Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy i zasad wynagradzania członków tych Zespołów 07-08-2003 Szczegóły
543/2003 przyznania dotacji w II półroczu 2003 roku, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonywanie niektórych zadań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS oraz przeciwdziałania narkomanii 07-08-2003 Szczegóły
542/2003 przyznania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w II półroczu 2003 roku 07-08-2003 Szczegóły
541/2003 przyznania dotacji w II półroczu 2003 roku, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 07-08-2003 Szczegóły
553/2003 konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Powstania Warszawskiego przy ul.Przyokopowej 28 w Warszawie 11-08-2003 Szczegóły
552/2003 uchylenia Zarządzenia Nr 173/2003 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Członków Zarządów Dzielnic do składania wniosków o wykreślenie hipoteki kaucyjnej ustanowionej z tytułu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych 11-08-2003 Szczegóły
569/2003 ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 19-08-2003 Szczegóły
1 2 3
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe