Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: styczeń

Katalog wyżej: 2021

Lista artykułów:


Zarządzenie nr 20/2021 z 13-01-2021

Typ aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer20/2021
OrganPrezydent m. st. Warszawy
Data13-01-2021
W sprawiew sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2021-2023 pod nazwą Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz prowadzenie 10-ciu mieszkań wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy

Akty
Załącznik
0020_1301zal.docx


Wprowadził Wojciechowicz Agnieszka (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-01-13
Aktualizujący Wojciechowicz Agnieszka (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-01-13
Zatwierdzający Dudek Jerzy (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-01-13
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-01-13
Wersja standardowa