Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: październik

Katalog wyżej: 2021

Lista artykułów:


Zarządzenie nr 1754/2021 z 27-10-2021

Typ aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer1754/2021
OrganPrezydent m. st. Warszawy
Data27-10-2021
W sprawiew sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego pn. Doposażenie i drobne prace remontowe związane z poprawą warunków lokalowych w placówkach lecznictwa odwykowego, w których realizowany jest „Program ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych”, z uwzględnieniem potrzeb służącym przeciwdziałaniu skutkom epidemii

Akty
Załącznik

1754_2710zal.doc.docx
1754_2710zal_zal1.docx
1754_2710zal_zal2.docx
1754_2710zal_zal3.docx
1754_2710zal_zal4.docx


Wprowadził Gładysz Marta (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-27
Aktualizujący Gładysz Marta (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-28
Zatwierdzający Dudek Jerzy (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-28
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-28
Wersja standardowa