Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: październik

Katalog wyżej: 2021

Lista artykułów:


Zarządzenie nr 1748/2021 z 27-10-2021

Typ aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer1748/2021
OrganPrezydent m. st. Warszawy
Data27-10-2021
W sprawiew sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w m.st. Warszawie w latach 2021-2024 pod nazwą: Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych

Akty


Akty zmieniające
NumerOrganDzielnicaDataSzczegóły
1808/2021Prezydent m. st. Warszawy15-11-2021Szczegóły


Wprowadził Dziedzic-Kurpińska Anna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-27
Aktualizujący Dziedzic-Kurpińska Anna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-27
Zatwierdzający Dudek Jerzy (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-27
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-27
Wersja standardowa