Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: październik

Katalog wyżej: 2021

Lista artykułów:


Zarządzenie nr 1732/2021 z 22-10-2021

Typ aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer1732/2021
OrganPrezydent m. st. Warszawy
Data22-10-2021
W sprawiew sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2021-2024 pod nazwą „Prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”

Akty
Załącznik
1732_2210zal.docx
1732_2210zal_zal1.docx
1732_2210zal_zal2.docx


Wprowadził Dziedzic-Kurpińska Anna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-22
Aktualizujący Dziedzic-Kurpińska Anna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-22
Zatwierdzający Dudek Jerzy (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-22
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-22
Wersja standardowa