Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: październik

Katalog wyżej: 2021

Lista artykułów:


Zarządzenie nr 1707/2021 z 14-10-2021

Typ aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer1707/2021
OrganPrezydent m. st. Warszawy
Data14-10-2021
W sprawiew sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2021-2022

Akty


Wprowadził Wojciechowicz Agnieszka (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-14
Aktualizujący Wojciechowicz Agnieszka (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-14
Zatwierdzający Dudek Jerzy (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-14
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-14
Wersja standardowa