Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: październik

Katalog wyżej: 2021

Lista artykułów:


Zarządzenie nr 1693/2021 z 14-10-2021

Typ aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer1693/2021
OrganPrezydent m. st. Warszawy
Data14-10-2021
W sprawiew sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie w latach 2021-2022 pod nazwą: Mama-Warszawianka na rynku pracy. Wsparcie kobiet zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu

Akty


Wprowadził Gładysz Marta (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-14
Aktualizujący Gładysz Marta (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-14
Zatwierdzający Dudek Jerzy (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-14
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-14
Wersja standardowa