Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: październik

Katalog wyżej: 2021

Lista artykułów:


Zarządzenie nr 1675/2021 z 06-10-2021

Typ aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer1675/2021
OrganPrezydent m. st. Warszawy
Data06-10-2021
W sprawiew sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie w 2021 roku pn. Doposażenie i drobne prace remontowe związane z poprawą warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, z uwzględnieniem potrzeb przeciwdziałania skutkom epidemii

Akty
Załącznik
1675_0610zal.docx


Wprowadził Dziedzic-Kurpińska Anna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-06
Aktualizujący Dziedzic-Kurpińska Anna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-06
Zatwierdzający Mierzejewska Beata (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-06
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-10-06
Wersja standardowa