Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: listopad

Katalog wyżej: 2021

Lista artykułów:


Zarządzenie nr 1886/2021 z 30-11-2021

Typ aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer1886/2021
OrganPrezydent m. st. Warszawy
Data30-11-2021
W sprawiew sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2021-2024 pod nazwą „Prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”

Akty


Wprowadził Wojciechowicz Agnieszka (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-11-30
Aktualizujący Wojciechowicz Agnieszka (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-11-30
Zatwierdzający Dudek Jerzy (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-11-30
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-11-30
Wersja standardowa