Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: listopad

Katalog wyżej: 2021

Lista artykułów:


Zarządzenie nr 1810/2021 z 15-11-2021

Typ aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer1810/2021
OrganPrezydent m. st. Warszawy
Data15-11-2021
W sprawiew sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego pn. Doposażenie i drobne prace remontowe związane z poprawą warunków lokalowych w placówkach lecznictwa odwykowego, w których realizowany jest „Program ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych”, z uwzględnieniem potrzeb służącym przeciwdziałaniu skutkom epidemii.

Akty


Wprowadził Gładysz Marta (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-11-15
Aktualizujący Gładysz Marta (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-11-15
Zatwierdzający Dudek Jerzy (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-11-15
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-11-15
Wersja standardowa