Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: listopad

Katalog wyżej: 2021

Lista artykułów:


Zarządzenie nr 1779/2021 z 04-11-2021

Typ aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer1779/2021
OrganPrezydent m. st. Warszawy
Data04-11-2021
W sprawiew sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2021-2024 pod nazwą „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie”

Akty


Wprowadził Wojciechowicz Agnieszka (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-11-04
Aktualizujący Wojciechowicz Agnieszka (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-11-04
Zatwierdzający Dudek Jerzy (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-11-04
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-11-04
Wersja standardowa