Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: styczeń

Katalog wyżej: 2019

Lista artykułów:


Zarządzenie nr 97/2019 z 25-01-2019

Typ aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer97/2019
OrganPrezydent m. st. Warszawy
Data25-01-2019
W sprawiew sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

Akty


Wprowadził Gładysz Marta (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-01-25
Aktualizujący Gładysz Marta (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-01-25
Zatwierdzający Mierzejewska Beata (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-01-25
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-01-25
Wersja standardowa