Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: styczeń

Katalog wyżej: 2019

Lista artykułów:


Zarządzenie nr 142/2019 z 31-01-2019

Typ aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer142/2019
OrganPrezydent m. st. Warszawy
Data31-01-2019
W sprawiew sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczących postępowania pracowników Urzędu m.st. Warszawy w sytuacjach niebezpiecznych

Uwagi
Załączniki nr 1 - 4 do zarządzenia nie podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Stołecznego Warszawy na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101).

Akty


Wprowadził Gładysz Marta (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-02-01
Aktualizujący Gładysz Marta (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-02-01
Zatwierdzający Dudek Jerzy (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-02-01
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-02-01
Wersja standardowa