Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: styczeń

Katalog wyżej: 2019

Lista artykułów:


Zarządzenie nr 103/2019 z 28-01-2019

Typ aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer103/2019
OrganPrezydent m. st. Warszawy
Data28-01-2019
W sprawiew sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

Akty


Wprowadził Gładysz Marta (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-01-28
Aktualizujący Gładysz Marta (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-01-28
Zatwierdzający Dudek Jerzy (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-01-28
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-01-28
Wersja standardowa