Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: maj

Katalog wyżej: 2019

Lista artykułów:


Zarządzenie nr 743/2019 z 08-05-2019

Typ aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer743/2019
OrganPrezydent m. st. Warszawy
Data08-05-2019
W sprawiew sprawie ustalenia warunków zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat o powierzchni 298 900 m2, zabudowanej budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, położonej w Warszawie w Dzielnicy Bemowo, w rejonie ulic Górczewskiej i Konarskiego, w obrębie numer 6-11-11, składających się z działek ewidencyjnych o numerach 6/3, 3/30, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/32, 6/7, 6/12, 6/6, 6/11, 6/9, 6/13, 6/8, 6/5, 6/10, w sposób odmienny od ustalonego we wzorze umowy dzierżawy, zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3356/2006 z dnia 30 marca 2006r. oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uwagi
W publikowanym zarządzeniu wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie numerów ksiąg wieczystych, w interesie osób fizycznych (dane osobowe). Podstawa prawna art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).

Akty
Załącznik
0743_0805zal.docx
0743_0805zal_zal1.pdf
0743_0805zal_zal2.doc


Wprowadził Wojciechowicz Agnieszka (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-08
Aktualizujący Wojciechowicz Agnieszka (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-08
Zatwierdzający Dudek Jerzy (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-08
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-08
Wersja standardowa