Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: listopad

Katalog wyżej: 2018

Lista artykułów:


Zarządzenie nr 1874/2018 z 30-11-2018

Typ aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer1874/2018
OrganPrezydent m. st. Warszawy
Data30-11-2018
W sprawiew sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2018-2020

Akty


Wprowadził Gładysz Marta (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-11-30
Aktualizujący Gładysz Marta (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-11-30
Zatwierdzający Dudek Jerzy (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-11-30
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-11-30
Wersja standardowa