Kanał Wyżej
Zarządzenie nr 2029/2012 z 31-01-2012

Typ Aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer
2029/2012
Organ
Prezydent m. st. Warszawy
Dzielnica
Data
31-01-2012
W sprawie
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy

Publikator
Publikator
Rok
Numer
Pozycja

Rozporządzenie nadzorcze
Rozporzadzenie nadzorcze
Numer
Data
W sprawie
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy

Akty
2029_3101.doc

Akty zmieniane
312/2007

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Zarządzenie nr 1986/2012 z 19-01-2012
Zarządzenie nr 2017/2012 z 26-01-2012
Zarządzenie nr 2013/2012 z 25-01-2012
Zarządzenie nr 2037/2012 z 31-01-2012
Zarządzenie nr 2038/2012 z 31-01-2012
Zarządzenie nr 1988/2012 z 19-01-2012
Zarządzenie nr 2030/2012 z 31-01-2012
Zarządzenie nr 1989/2012 z 19-01-2012
Zarządzenie nr 1948/2012 z 12-01-2012
Zarządzenie nr 2003/2012 z 24-01-2012
Zarządzenie nr 2008/2012 z 24-01-2012
Zarządzenie nr 2002/2012 z 23-01-2012
Zarządzenie nr 2001/2012 z 23-01-2012
Zarządzenie nr 1917/2012 z 05-01-2012
Zarządzenie nr 2006/2012 z 24-01-2012
Zarządzenie nr 2009/2012 z 24-01-2012
Zarządzenie nr 2035/2012 z 31-01-2012
Zarządzenie nr 1972/2012 z 16-01-2012
Zarządzenie nr 1934/2012 z 09-01-2012
Zarządzenie nr 1961/2012 z 13-01-2012
Zarządzenie nr 1955/2012 z 12-01-2012
Zarządzenie nr 1965/2012 z 13-01-2012
Zarządzenie nr 2024/2012 z 27-01-2012
Zarządzenie nr 2020/2012 z 26-01-2012
Zarządzenie nr 1963/2012 z 13-01-2012
Zarządzenie nr 1942/2012 z 10-01-2012
Zarządzenie nr 2026/2012 z 27-01-2012
Zarządzenie nr 1950/2012 z 12-01-2012
Zarządzenie nr 2010/2012 z 25-01-2012
Zarządzenie nr 1951/2012 z 12-01-2012
Zarządzenie nr 1968/2012 z 13-01-2012
Zarządzenie nr 1923/2012 z 05-01-2012
Zarządzenie nr 1992/2012 z 20-01-2012
Zarządzenie nr 1995/2012 z 23-01-2012
Zarządzenie nr 1994/2012 z 20-01-2012
Zarządzenie nr 1937/2012 z 09-01-2012
Zarządzenie nr 1953/2012 z 12-01-2012
Zarządzenie nr 2023/2012 z 26-01-2012
Zarządzenie nr 1943/2012 z 10-01-2012
Zarządzenie nr 1971/2012 z 16-01-2012
Zarządzenie nr 1926/2012 z 05-01-2012
Zarządzenie nr 1913/2012 z 02-01-2012
Zarządzenie nr 1985/2012 z 19-01-2012
Zarządzenie nr 1944/2012 z 10-01-2012
Zarządzenie nr 2031/2012 z 31-01-2012
Zarządzenie nr 1991/2012 z 20-01-2012
Zarządzenie nr 1964/2012 z 13-01-2012
Zarządzenie nr 1958/2012 z 13-01-2012
Zarządzenie nr 1914/2012 z 02-01-2012
Zarządzenie nr 2016/2012 z 25-01-2012
Zarządzenie nr 1956/2012 z 12-01-2012
Zarządzenie nr 1938/2012 z 09-01-2012
Zarządzenie nr 1978/2012 z 17-01-2012
Zarządzenie nr 2033/2012 z 31-01-2012
Zarządzenie nr 2012/2012 z 25-01-2012
Zarządzenie nr 2021/2012 z 26-01-2012
Zarządzenie nr 1999/2012 z 23-01-2012
Zarządzenie nr 1931/2012 z 09-01-2012
Zarządzenie nr 1918/2012 z 05-01-2012
Zarządzenie nr 1962/2012 z 13-01-2012
Zarządzenie nr 1996/2012 z 23-01-2012
Zarządzenie nr 1981/2012 z 18-01-2012
Zarządzenie nr 2034/2012 z 31-01-2012
Zarządzenie nr 1987/2012 z 19-01-2012
Zarządzenie nr 1980/2012 z 18-01-2012
Zarządzenie nr 2011/2012 z 25-01-2012
Zarządzenie nr 1975/2012 z 17-01-2012
Zarządzenie nr 1993/2012 z 20-01-2012
Zarządzenie nr 1925/2012 z 05-01-2012
Zarządzenie nr 1924/2012 z 05-01-2012
Zarządzenie nr 1997/2012 z 23-01-2012
Zarządzenie nr 1920/2012 z 05-01-2012
Zarządzenie nr 1915/2012 z 03-01-2012
Zarządzenie nr 2022/2012 z 26-01-2012
Zarządzenie nr 1952/2012 z 12-01-2012
Zarządzenie nr 2029/2012 z 31-01-2012
Zarządzenie nr 1947/2012 z 12-01-2012
Zarządzenie nr 1940/2012 z 10-01-2012
Zarządzenie nr 1957/2012 z 13-01-2012
Zarządzenie nr 1982/2012 z 18-01-2012
Zarządzenie nr 1990/2012 z 19-01-2012
Zarządzenie nr 1983/2012 z 18-01-2012
Zarządzenie nr 1974/2012 z 17-01-2012
Zarządzenie nr 2000/2012 z 23-01-2012
Zarządzenie nr 1969/2012 z 13-01-2012
Zarządzenie nr 2027/2012 z 31-01-2012
Zarządzenie nr 1919/2012 z 05-01-2012
Zarządzenie nr 1946/2012 z 12-01-2012
Zarządzenie nr 1921/2012 z 05-01-2012
Zarządzenie nr 1959/2012 z 13-01-2012
Zarządzenie nr 1949/2012 z 12-01-2012
Zarządzenie nr 1935/2012 z 09-01-2012
Zarządzenie nr 2007/2012 z 24-01-2012
Zarządzenie nr 1970/2012 z 13-01-2012
Zarządzenie nr 1976/2012 z 17-01-2012
Zarządzenie nr 1927/2012 z 05-01-2012
Zarządzenie nr 1936/2012 z 09-01-2012
Zarządzenie nr 1984/2012 z 18-01-2012
Zarządzenie nr 2005/2012 z 24-01-2012
Zarządzenie nr 2015/2012 z 25-01-2012
Zarządzenie nr 1973/2012 z 16-01-2012
Zarządzenie nr 1941/2012 z 10-01-2012
Zarządzenie nr 1939/2012 z 09-01-2012
Zarządzenie nr 1916/2012 z 05-01-2012
Zarządzenie nr 2032/2012 z 31-01-2012
Zarządzenie nr 2014/2012 z 25-01-2012
Zarządzenie nr 2028/2012 z 31-01-2012
Zarządzenie nr 1929/2012 z 05-01-2012
Zarządzenie nr 1967/2012 z 13-01-2012
Zarządzenie nr 2019/2012 z 26-01-2012
Zarządzenie nr 1932/2012 z 09-01-2012
Zarządzenie nr 1928/2012 z 05-01-2012
Zarządzenie nr 2025/2012 z 27-01-2012
Zarządzenie nr 1922/2012 z 05-01-2012
Zarządzenie nr 2004/2012 z 24-01-2012
Zarządzenie nr 1977/2012 z 17-01-2012
Zarządzenie nr 1945/2012 z 12-01-2012
Zarządzenie nr 2036/2012 z 31-01-2012
Zarządzenie nr 1933/2012 z 09-01-2012
Zarządzenie nr 1930/2012 z 05-01-2012
Zarządzenie nr 2018/2012 z 26-01-2012
Zarządzenie nr 1954/2012 z 12-01-2012
Zarządzenie nr 1998/2012 z 23-01-2012
Zarządzenie nr 1966/2012 z 13-01-2012
Zarządzenie nr 1960/2012 z 13-01-2012
Zarządzenie nr 1979/2012 z 18-01-2012

Wersja standardowa