Kanał Wyżej
Zarządzenie nr 4819/2010 z 14-06-2010

Typ Aktu
Zarządzenie

Uchwała
Numer
4819/2010
Organ
Prezydent m. st. Warszawy
Dzielnica
Data
14-06-2010
W sprawie
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów zawartych na podstawie Uchwały Nr LXIII/1979/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku

Publikator
Publikator
Rok
Numer
Pozycja

Rozporządzenie nadzorcze
Rozporzadzenie nadzorcze
Numer
Data
W sprawie
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów zawartych na podstawie Uchwały Nr LXIII/1979/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku

Akty
4819_1406.doc
 
tekst ujednolicony zarządzenia nr 3999_2009 z dnia 28 grudnia 2009 r.pdf

Zalacznik
4819_1406zal.xls

Akty zmieniane
3999/2009

<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Zarządzenie nr 4913/2010 z 29-06-2010
Zarządzenie nr 4912/2010 z 29-06-2010
Zarządzenie nr 4911/2010 z 29-06-2010
Zarządzenie nr 4910/2010 z 29-06-2010
Zarządzenie nr 4909/2010 z 29-06-2010
Zarządzenie nr 4908/2010 z 29-06-2010
Zarządzenie nr 4839/2010 z 18-06-2010
Zarządzenie nr 4872/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4721/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4907/2010 z 28-06-2010
Zarządzenie nr 4890/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4727/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4855/2010 z 22-06-2010
Zarządzenie nr 4821/2010 z 14-06-2010
Zarządzenie nr 4745/2010 z 02-06-2010
Zarządzenie nr 4806/2010 z 11-06-2010
Zarządzenie nr 4759/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4785/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4789/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4737/2010 z 02-06-2010
Zarządzenie nr 4768/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4739/2010 z 02-06-2010
Zarządzenie nr 4811/2010 z 14-06-2010
Zarządzenie nr 4776/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4841/2010 z 18-06-2010
Zarządzenie nr 4754/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4847/2010 z 21-06-2010
Zarządzenie nr 4730/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4905/2010 z 28-06-2010
Zarządzenie nr 4865/2010 z 23-06-2010
Zarządzenie nr 4746/2010 z 02-06-2010
Zarządzenie nr 4774/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4824/2010 z 16-06-2010
Zarządzenie nr 4861/2010 z 23-06-2010
Zarządzenie nr 4835/2010 z 18-06-2010
Zarządzenie nr 4778/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4869/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4831/2010 z 16-06-2010
Zarządzenie nr 4882/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4786/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4826/2010 z 16-06-2010
Zarządzenie nr 4775/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4902/2010 z 28-06-2010
Zarządzenie nr 4886/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4874/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4878/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4756/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4885/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4807/2010 z 11-06-2010
Zarządzenie nr 4864/2010 z 23-06-2010
Zarządzenie nr 4773/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4818/2010 z 14-06-2010
Zarządzenie nr 4830/2010 z 16-06-2010
Zarządzenie nr 4809/2010 z 11-06-2010
Zarządzenie nr 4790/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4848/2010 z 22-06-2010
Zarządzenie nr 4816/2010 z 14-06-2010
Zarządzenie nr 4851/2010 z 22-06-2010
Zarządzenie nr 4772/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4749/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4866/2010 z 23-06-2010
Zarządzenie nr 4814/2010 z 14-06-2010
Zarządzenie nr 4795/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4906/2010 z 28-06-2010
Zarządzenie nr 4719/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4825/2010 z 16-06-2010
Zarządzenie nr 4854/2010 z 22-06-2010
Zarządzenie nr 4779/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4815/2010 z 14-06-2010
Zarządzenie nr 4744/2010 z 02-06-2010
Zarządzenie nr 4834/2010 z 17-06-2010
Zarządzenie nr 4833/2010 z 17-06-2010
Zarządzenie nr 4850/2010 z 22-06-2010
Zarządzenie nr 4852/2010 z 22-06-2010
Zarządzenie nr 4853/2010 z 22-06-2010
Zarządzenie nr 4868/2010 z 23-06-2010
Zarządzenie nr 4763/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4769/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4896/2010 z 25-06-2010
Zarządzenie nr 4881/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4758/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4781/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4828/2010 z 16-06-2010
Zarządzenie nr 4805/2010 z 11-06-2010
Zarządzenie nr 4808/2010 z 11-06-2010
Zarządzenie nr 4857/2010 z 22-06-2010
Zarządzenie nr 4750/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4738/2010 z 02-06-2010
Zarządzenie nr 4829/2010 z 16-06-2010
Zarządzenie nr 4813/2010 z 14-06-2010
Zarządzenie nr 4846/2010 z 20-06-2010
Zarządzenie nr 4751/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4894/2010 z 25-06-2010
Zarządzenie nr 4783/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4876/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4810/2010 z 14-06-2010
Zarządzenie nr 4803/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4741/2010 z 02-06-2010
Zarządzenie nr 4875/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4802/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4823/2010 z 16-06-2010
Zarządzenie nr 4822/2010 z 15-06-2010
Zarządzenie nr 4797/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4788/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4740/2010 z 02-06-2010
Zarządzenie nr 4900/2010 z 25-06-2010
Zarządzenie nr 4892/2010 z 25-06-2010
Zarządzenie nr 4844/2010 z 18-06-2010
Zarządzenie nr 4812/2010 z 14-06-2010
Zarządzenie nr 4799/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4728/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4764/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4732/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4792/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4856/2010 z 22-06-2010
Zarządzenie nr 4766/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4784/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4782/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4724/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4753/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4845/2010 z 19-06-2010
Zarządzenie nr 4832/2010 z 16-06-2010
Zarządzenie nr 4791/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4873/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4757/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4794/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4899/2010 z 25-06-2010
Zarządzenie nr 4879/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4736/2010 z 02-06-2010
Zarządzenie nr 4898/2010 z 25-06-2010
Zarządzenie nr 4840/2010 z 18-06-2010
Zarządzenie nr 4860/2010 z 23-06-2010
Zarządzenie nr 4793/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4787/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4827/2010 z 16-06-2010
Zarządzenie nr 4897/2010 z 25-06-2010
Zarządzenie nr 4842/2010 z 18-06-2010
Zarządzenie nr 4867/2010 z 23-06-2010
Zarządzenie nr 4742/2010 z 02-06-2010
Zarządzenie nr 4801/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4735/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4731/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4891/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4796/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4893/2010 z 25-06-2010
Zarządzenie nr 4722/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4895/2010 z 25-06-2010
Zarządzenie nr 4862/2010 z 23-06-2010
Zarządzenie nr 4877/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4747/2010 z 05-06-2010
Zarządzenie nr 4777/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4887/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4798/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4729/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4837/2010 z 18-06-2010
Zarządzenie nr 4800/2010 z 10-06-2010
Zarządzenie nr 4755/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4725/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4888/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4760/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4765/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4889/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4817/2010 z 14-06-2010
Zarządzenie nr 4819/2010 z 14-06-2010
Zarządzenie nr 4771/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4880/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4748/2010 z 06-06-2010
Zarządzenie nr 4761/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4871/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4733/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4720/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4752/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4762/2010 z 07-06-2010
Zarządzenie nr 4836/2010 z 18-06-2010
Zarządzenie nr 4859/2010 z 23-06-2010
Zarządzenie nr 4901/2010 z 28-06-2010
Zarządzenie nr 4849/2010 z 22-06-2010
Zarządzenie nr 4723/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4903/2010 z 28-06-2010
Zarządzenie nr 4804/2010 z 11-06-2010
Zarządzenie nr 4863/2010 z 23-06-2010
Zarządzenie nr 4780/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4904/2010 z 28-06-2010
Zarządzenie nr 4843/2010 z 18-06-2010
Zarządzenie nr 4883/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4726/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4870/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4838/2010 z 18-06-2010
Zarządzenie nr 4858/2010 z 23-06-2010
Zarządzenie nr 4884/2010 z 24-06-2010
Zarządzenie nr 4770/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4743/2010 z 02-06-2010
Zarządzenie nr 4734/2010 z 01-06-2010
Zarządzenie nr 4767/2010 z 09-06-2010
Zarządzenie nr 4820/2010 z 14-06-2010
Zarządzenie nr 4919/2010 z 30-06-2010
Zarządzenie nr 4917/2010 z 30-06-2010
Zarządzenie nr 4916/2010 z 30-06-2010
Zarządzenie nr 4918/2010 z 30-06-2010
Zarządzenie nr 4915/2010 z 30-06-2010
Zarządzenie nr 4914/2010 z 29-06-2010

Wersja standardowa