Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
X/41/2019 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych 22-08-2019 Szczegóły
X/40/2019 wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Warszawie 22-08-2019 Szczegóły
X/39/2019 opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 22-08-2019 Szczegóły
124/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-08-2019 Szczegóły
123/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Warszawie 02-08-2019 Szczegóły
122/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych 02-08-2019 Szczegóły
121/V/2019 • zmiany powierzchni lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z 307,70 m2 na 144,70 m2, • przeznaczenia do najmu na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 144,70 m2, położonego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu, wyrażenia zgody na podnajem powierzchni nie przekraczającej 50% wynajmowanego lokalu innym podmiotom, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji. 02-08-2019 Szczegóły
120/V/2019 • wyłączenia pomieszczenia o powierzchni 48,00 m2 z powierzchni całkowitej lokalu wynajmowanego na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, • przeznaczenia do najmu pomieszczenia o powierzchni 63,32 m2 na rzecz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów, • zatwierdzenia warunków najmu tego pomieszczenia w trybie poza konkursem ofert, • wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji, • wyrażenia zgody na podnajem powierzchni tego pomieszczenia nie przekraczającej 50% wynajmowanej powierzchni innym podmiotom, • wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy WZN/LU/3/2018 z dnia 29.10.2018 r.; 02-08-2019 Szczegóły
119/V/2019 przeznaczenia garażu nr 60 do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 2 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr 60 oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 25-07-2019 Szczegóły
118/V/2019 przeznaczenia garażu nr 61 do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr 61 oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 25-07-2019 Szczegóły
117/V/2019 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 25-07-2019 Szczegóły
116/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-07-2019 Szczegóły
115/V/2019 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących 24-07-2019 Szczegóły
114/V/2019 • wyłączenia pomieszczenia o powierzchni 39,87 m2 z powierzchni całkowitej lokalu wynajmowanego na działalność statutową Centrum Kultury Wilanów w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, • zawarcia z Centrum Kultury Wilanów aneksu do umowy najmu Nr WZN/LU/2/2017 zawartej dnia 30.10.2017 r. na czas oznaczony dotyczącego zwiększenia powierzchni zajmowanego lokalu użytkowego w budynku przy ul. Radosnej 11 Warszawie. 22-07-2019 Szczegóły
113/V/2019 akceptacji załączonego projektu Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 22-07-2019 Szczegóły
112/V/2019 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 22-07-2019 Szczegóły
111/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 22-07-2019 Szczegóły
110/V/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-07-2019 Szczegóły
109/V/2019 przeznaczenia do dalszego korzystania w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. przez Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego lokalu użytkowego o powierzchni 123,82 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Dzielnicy Wilanów na oddział przedszkolny „zerówkę” 17-07-2019 Szczegóły
108/V/2019 rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu 17-07-2019 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe