Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
369/IV/2016 w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na 2018 r. 24-11-2016 Szczegóły
37/2005 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2005r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-12-2005 Szczegóły
37/2006 skierowania p. Macieja Stolarczyka z żoną do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr... położonego w budynku przy ul... w Warszawie. 20-11-2006 Szczegóły
37/II/07 zawarcia umowy na usługi pocztowe dla urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów 06-02-2007 Szczegóły
37/II/2008 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów 25-01-2008 Szczegóły
37/III/2011 udzielenia upoważnienia Elżbiecie Wdowiak – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym w zakresie zadań określonych w § 24 pkt 1- 2 i 5-15 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 18-01-2011 Szczegóły
37/IV/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania kontroli niepublicznych wilanowskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, otrzymujących dotacje z budżetu m.st. Warszawy. 05-03-2015 Szczegóły
37/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-02-2019 Szczegóły
370/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Stanisławem Jakubowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą T.L.S. Oświetlenie Profesjonalne Stanisław Jakubowski na oświetlenie, nagłośnienie, montaż dachu, dostarczenie agregatu prądotwórczego, transport oraz ustawienie sceny i krzeseł wraz z obsługą techniczną 4 koncertów w dniach 2, 5, 6 i 7 września 2007r. 30-08-2007 Szczegóły
370/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót drogowych w ramach zadania pod nazwą "Przebudowa ulicy Piechoty Łanowej od ulicy Obornickiej do ulicy Ostrej". 22-09-2008 Szczegóły
370/III/2012 zatwierdzenia sprawozdania zbiorczego z wykonania przychodów i wydatków za 2011 r. w Dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 29-06-2012 Szczegóły
370/IV/2016 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 30-11-2016 Szczegóły
371/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Agencją Ochrony Mienia "Matpol" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością reprezentowaną przez: - Zbigniewa Matysa-Prezesa Zarządu na zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa na imprezie masowej "Dni Wilanowa" w dniu 7-8 września 2007r. 30-08-2007 Szczegóły
371/II/08 zawarcia z firmą "ATEST Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw" umowy na wykonanie ekspertyzy pięciu placów zabaw należących do Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie 15 dni od daty podpisania umowy. 22-09-2008 Szczegóły
371/III/2012 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 03-07-2012 Szczegóły
371/IV/2016 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 położonego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 30-11-2016 Szczegóły
372/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Pierwszym Polskim Stowarzyszeniem Turniejowym Liga Baronów na zorganizowanie na Polach Wilanowskich u zbiegu ul. Klimczaka i Przyczółkowej w dniu 8 września o godzinie 15.00-18.30 w ramach "Dni Wilanowa" 30-08-2007 Szczegóły
372/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Rek - Komputer sp. z o. o. ul. Bazyliańska 20, 03 - 203 Warszawa na zakup serwera do obsługi świadczeń alimentacyjnych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów. 24-09-2008 Szczegóły
372/III/2012 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 03-07-2012 Szczegóły
372/IV/2016 przyjęcia propozycji dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w związku z projektowanym ustrojem szkolnym 05-12-2016 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe