Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
355/II/07 zakupu 3 komputerów przenośnych HP Compaq 6710b wraz z dodatkowym wyposażeniem 24-08-2007 Szczegóły
355/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Piotrem Wąsikiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "BE-ART - Piotr Wasik" na realizację techniczną, w tym ustawienie sceny, zadaszenia i nagłośnienia wraz z agregatami prądotwórczymi i obsługą podczas pikniku rodzinnego i koncertu z udziałem zespołu Kombii i Eweliny Flinty w rejonie ulic Przyczółkowej i Klimczaka w Warszawie w dniu 13 września 2008r. w godzinach: 14.00 - 22.00. 10-09-2008 Szczegóły
355/III/2012 zmiany załącznika do Uchwały nr 351/III/2012 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 05.06.2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 13-06-2012 Szczegóły
355/IV/2016 nabycia przez m.st. Warszawa nieruchomości gruntowej oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 24-10-2016 Szczegóły
356/II/07 zakupu tonerów do drukarek i kopiarek 24-08-2007 Szczegóły
356/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postepowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą:"Remont piwnicy i parteru w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie." 10-09-2008 Szczegóły
356/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-06-2012 Szczegóły
356/IV/2016 nabycia przez m.st. Warszawa nieruchomości gruntowej oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 24-10-2016 Szczegóły
357/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Grzegorzem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Guardia" na przygotowanie i prowadzenie zabezpieczenia porządku, sporządzenie planów zabezpieczeń oraz procedur bezpieczeństwa, nadzór nad wykonywaniem zadań służb porządkowych i ich kontrolą, współpracę z Policja oraz z innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu porządku i bezpieczeństwa na imprezie masowej "Dni Wilanowa" wraz z powierzeniem obowiązków kierownika do spraw bezpieczeństwa w/w imprezy w dniu 8 września 2007 na Polach Wilanowskich przy ul. Klimczaka 24-08-2007 Szczegóły
357/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Nowokabackiej". 10-09-2008 Szczegóły
357/III/2012 rozwiązania za porozumieniem stron umowy użyczenia budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie, przeznaczenia do najmu lokali użytkowych oraz zawarcia umów najmu z dotychczasowymi użytkownikami na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej 13-06-2012 Szczegóły
357/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 03-11-2016 Szczegóły
358/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Bogdanem Gradeckim na przygotowanie dokumentacji PPOŻ oraz uzyskanie stosownych opinii, a następnie prowadzenie działań koordynujących zabezpieczenia przeciwpożarowego przez służby PPOŻ, współpracę z innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na imprezie masowej wraz z koordynacją działań PPOŻ podczas pokazu sztucznych ogni realizowanego przez firmę Tropic podczas imprezy "Dni Wilanowa" w dniu 8 września 2007 na Polach Wilanowskich przy ul. Klimczaka 24-08-2007 Szczegóły
358/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Utrzymanie czystości i porządku na terenah będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy". 12-09-2008 Szczegóły
358/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 13-06-2012 Szczegóły
358/IV/2016 wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2016 - 2018 07-11-2016 Szczegóły
359/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Jackiem Pacochą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Atlantis Jacek Pacocha na wykonanie dwóch akcji plenerowych:Happening "Wiktoria Wiedeńska" oraz akcji plastycznej dla najmłodszych "Husaria Polska" w dniu 8 września 2007 roku na potrzeby pikniku z okazji "Dni Wilanowa" 24-08-2007 Szczegóły
359/II/08 zawarcia umowy na przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń odwadniających drogi gminne oraz drogi będące we władaniu m.st. Warszawy, znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 12-09-2008 Szczegóły
359/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 13-06-2012 Szczegóły
359/IV/2016 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.10.2016 r. 10-11-2016 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe