Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
356/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postepowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą:"Remont piwnicy i parteru w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie." 10-09-2008 Szczegóły
356/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-06-2012 Szczegóły
356/IV/2016 nabycia przez m.st. Warszawa nieruchomości gruntowej oraz powołania Komisji Negocjacyjnej 24-10-2016 Szczegóły
357/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Grzegorzem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Guardia" na przygotowanie i prowadzenie zabezpieczenia porządku, sporządzenie planów zabezpieczeń oraz procedur bezpieczeństwa, nadzór nad wykonywaniem zadań służb porządkowych i ich kontrolą, współpracę z Policja oraz z innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu porządku i bezpieczeństwa na imprezie masowej "Dni Wilanowa" wraz z powierzeniem obowiązków kierownika do spraw bezpieczeństwa w/w imprezy w dniu 8 września 2007 na Polach Wilanowskich przy ul. Klimczaka 24-08-2007 Szczegóły
357/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Nowokabackiej". 10-09-2008 Szczegóły
357/III/2012 rozwiązania za porozumieniem stron umowy użyczenia budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie, przeznaczenia do najmu lokali użytkowych oraz zawarcia umów najmu z dotychczasowymi użytkownikami na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej 13-06-2012 Szczegóły
357/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 03-11-2016 Szczegóły
358/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Bogdanem Gradeckim na przygotowanie dokumentacji PPOŻ oraz uzyskanie stosownych opinii, a następnie prowadzenie działań koordynujących zabezpieczenia przeciwpożarowego przez służby PPOŻ, współpracę z innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na imprezie masowej wraz z koordynacją działań PPOŻ podczas pokazu sztucznych ogni realizowanego przez firmę Tropic podczas imprezy "Dni Wilanowa" w dniu 8 września 2007 na Polach Wilanowskich przy ul. Klimczaka 24-08-2007 Szczegóły
358/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Utrzymanie czystości i porządku na terenah będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy". 12-09-2008 Szczegóły
358/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 13-06-2012 Szczegóły
358/IV/2016 wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2016 - 2018 07-11-2016 Szczegóły
359/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Jackiem Pacochą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Atlantis Jacek Pacocha na wykonanie dwóch akcji plenerowych:Happening "Wiktoria Wiedeńska" oraz akcji plastycznej dla najmłodszych "Husaria Polska" w dniu 8 września 2007 roku na potrzeby pikniku z okazji "Dni Wilanowa" 24-08-2007 Szczegóły
359/II/08 zawarcia umowy na przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń odwadniających drogi gminne oraz drogi będące we władaniu m.st. Warszawy, znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 12-09-2008 Szczegóły
359/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 13-06-2012 Szczegóły
359/IV/2016 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.10.2016 r. 10-11-2016 Szczegóły
36/2005 skierowania p. Krystyny Pytlarczyk do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 07-12-2005 Szczegóły
36/2006 skierowania p. Haliny Ostrowskiej wraz z wnukiem do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr... położonego w budynku przy ul... w Warszawie. 20-11-2006 Szczegóły
36/II/07 zlecenia na wykonanie, dostawę i montaż mebli do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu m.st. warszawy Dzielnica Wilanów 06-02-2007 Szczegóły
36/II/2008 umorzenia zaległości podatkowej za rok 2007 wraz z odsetkami p..... za nieruchomość położoną w ......... 23-01-2008 Szczegóły
36/III/2011 wniosku o przyznanie dodatkowych środków na wydatki bieżące na 2011 rok 12-01-2011 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe