Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
324/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Justynie Regimowicz – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym 24-04-2012 Szczegóły
324/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie 01-09-2016 Szczegóły
325/II/07 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 10-08-2007 Szczegóły
325/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Instytutem "Homo Homini" sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na realizację kampanii informacyjno - edukacyjnej pn. "Młoda Warszawa bez % 2008". 27-08-2008 Szczegóły
325/III/2012 upoważnienia pracowników Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 24-04-2012 Szczegóły
325/IV/2016 wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 01-09-2016 Szczegóły
326/II/07 zawarcia umowy z Kancelarią Zgutka, Ziecik Falkiewicz adwokaci i radcowie prawni Spółka Partnerska 10-08-2007 Szczegóły
326/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy-porozumienia z Muzeum Pałac w Wilanowie na nieodpłatne udostępnienie przestrzeni Parku przy Pałacu w Wilanowie na potrzebę organizacji plenerów malarskich dla seniorów "Wilanów jesienią" w wybranych terminach w okresie od 1 września do 31 października 2008r. 27-08-2008 Szczegóły
326/III/2012 unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 24-04-2012 Szczegóły
326/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie 01-09-2016 Szczegóły
327/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ponownego postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Dostosowanie sieci wodociągowej Zawad na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie do standardów MPWiK-przebudowa uzbrojenia sieci 16-08-2007 Szczegóły
327/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia z panią Małgorzatą Mityk na wykonanie pracy instruktora technik malarskich w ramach projektu "Głowie, Ciału i Duchowi - propozycja aktywnego spędzenia czasu dla wilanowskich Seniorów". 27-08-2008 Szczegóły
327/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 24-04-2012 Szczegóły
327/IV/2016 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie 01-09-2016 Szczegóły
328/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ponownego postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Dostosowanie sieci wodociągowej Powsina na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie do standardów MPWiK-przebudowa uzbrojenia sieci. 16-08-2007 Szczegóły
328/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy - porozumienia z Panem Robertem Woźniakiem, dyrektorem Centrum Kultury Wilanów na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń należących do CKW do celów realizacji projektu: "Głowie, Ciału i Duchowi - propozycja aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich Seniorów" w ramach programu "Warszawa przyjacielem Seniora". 27-08-2008 Szczegóły
328/III/2012 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2012 rok w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 27-04-2012 Szczegóły
328/IV/2016 wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 01-09-2016 Szczegóły
329/II/07 zawarcia umowy na wykonanie prac porządkowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody-Zawady oraz Stacji Uzdatniania Wody-Powsin 16-08-2007 Szczegóły
329/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości z Panią Danutą Milewską, właścicielem nieruchomości położonej przy ul. Sytej w Warszawie od dnia 01.08.2008 do dnia 31.12.2008. 27-08-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe