Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
343/II/07 zawarcia umowy z firmą "PLANETA" Sp. z o.o. na oznakowanie progów zwalniających na terenie Dzielnicy Wilanów za pomocą punktowych elementów odblaskowych (tzw. kocich oczek) 21-08-2007 Szczegóły
343/II/08 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa ulicy Potułkały". 03-09-2008 Szczegóły
343/III/2012 wyboru ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 15-05-2012 Szczegóły
343/IV/2016 udzielenia upoważnienia Pani Mirosławie Skośkiewicz – Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym 05-10-2016 Szczegóły
344/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Czesławem Żukowskim działającym pod firmą "GEO-ŻUK" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ulicy w liniach rozgraniczających w ramach zadania "Budowa ul. Rzodkiewki" 21-08-2007 Szczegóły
344/II/08 wyrażenia zgody na zarwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania na roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: "Wymiana hydrantów ppoż. na sieci wodociągowej na terenie Zawad". 03-09-2008 Szczegóły
344/III/2012 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-05-2012 Szczegóły
344/IV/2016 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – Głównemu Specjaliście ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym 05-10-2016 Szczegóły
345/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Czesławem Żukowskim działającym pod firmą "GEO-ŻUK" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzeniem ulicy w liniach rozgraniczających w ramach zadania "Budowa ul. Biwakowej i ul. Odpoczynek" 21-08-2007 Szczegóły
345/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: "Przebudowę ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska i ogrodzenia". 03-09-2008 Szczegóły
345/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-05-2012 Szczegóły
345/IV/2016 zmiany Uchwały nr 338/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 11-10-2016 Szczegóły
346/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Czesławem Żukowskim działającym pod firmą "GEO-ŻUK" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzeniem ulicy w liniach rozgraniczających w ramach zadania "Budowa ul. Zdrowej" 21-08-2007 Szczegóły
346/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych dla zadania pod nazwą: :Montaż sygnalizatorów akustycznych dla niewidomych przy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wiertnicza - Ostra - St. Lentza. 03-09-2008 Szczegóły
346/III/2012 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2012 rok w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 29-05-2012 Szczegóły
346/IV/2016 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.09.2016 r. 11-10-2016 Szczegóły
347/II/07 wyrażenia zgody na zlecenie Panu Prof. Kazimierzowi Szulborskiemu wykonania "Ekspertyzy technicznej budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 21-08-2007 Szczegóły
347/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy". 03-09-2008 Szczegóły
347/III/2012 powołania Komisji Negocjacyjnej w celu uzgodnienia warunków nabycia przez m. st. Warszawa nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/1 z obrębu 1-06-66 będącej własnością „K-SPV 19” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przeznaczonej w MPZP pod budowę drogi gminnej ul. Nowokabackiej. 29-05-2012 Szczegóły
347/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-10-2016 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe