Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
313/IV/2016 uchylenia uchwały nr 308/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki ew. nr 7/35 oraz 7/37 z obrębu 1-05-50 o łącznej pow. 116 m2, na których znajduje się budynek użytkowy składający się z toalety publicznej i kiosku, położonej przy ul. St. Kostki Potockiego 31A w Warszawie. 26-08-2016 Szczegóły
313/V/2020 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020 – 2050, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-07-2020 Szczegóły
314/II/07 zawarcia umowy na wykonanie remontu przebieralni i natrysku dla chłopców przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sportowych nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 07-08-2007 Szczegóły
314/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na "Remont, konserwację i naprawę dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów". 20-08-2008 Szczegóły
314/III/2012 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia II otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 03-04-2012 Szczegóły
314/IV/2016 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2018 – 2019 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 31-08-2016 Szczegóły
314/V/2020 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.06.2020 r. 13-07-2020 Szczegóły
315/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulicy Klimczaka, Hlonda, Orszady" 07-08-2007 Szczegóły
315/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na:"Budowę ul. Obornickiej na odcinku od ul. Wiertniczej do ul. Biedronki wraz z przebudową oświetlenia". 20-08-2008 Szczegóły
315/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 10-04-2012 Szczegóły
315/IV/2016 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2016 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 31-08-2016 Szczegóły
315/V/2020 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 16-07-2020 Szczegóły
316/II/07 wykonania kontroli kanalizacji sanitarnej na terenie Zawad w celu lokalizacji nielegalnych włączeń kanalizacji deszczowej do kanałów sanitarnych 07-08-2007 Szczegóły
316/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania, którego przedmiotem jest: "Robota budowlana dotycząca montażu sygnalizatorów akustycznych dla niewidowmych przy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wiertnicza - Ostra - Lentza". 20-08-2008 Szczegóły
316/III/2012 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-04-2012 Szczegóły
316/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 31-08-2016 Szczegóły
316/V/2020 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2020 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 16-07-2020 Szczegóły
317/II/07 zawarcia umowy z firmą SITA POLSKA Sp. z o.o. na odbiór odpadów ograniczonych, transport i utylizację na okres od dnia zawarcia umowy do 15 listopada 2007r. lub do wyczerpania środków 07-08-2007 Szczegóły
317/II/08 zawarcia z firmą "ART - US Usługi porządkowe Artur Kuźniarski" aneksu do umowy nr WIL/WOŚ/B/B/III/1/2/20/2008/36 z dnia 15.01.2008r. na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na ujęciach wody oligoceńskiej przy ul Lentza i SUW przy ul. Królowej Marysieńki znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie 01.09.2008r.- 31.12.2008r. oraz wykonanie w ww. okresie bieżących napraw remontowych na kwotę brutto 4 604,00 zł. 20-08-2008 Szczegóły
317/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-04-2012 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe