Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
33/V/2019 zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu lokali m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów na 2019 rok 01-02-2019 Szczegóły
330/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane na wykonanie remontu nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu w ramach bieżącego utrzymania, remontu, konserwacji i naprawy dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 16-08-2007 Szczegóły
330/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówień dodatkowych na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu na kanale melioracyjnym na ulicy Hlonda w ramach zadania pod nazwą: "Przebudowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami". 27-08-2008 Szczegóły
330/III/2012 wypowiedzenia umowy użyczenia lokalu użytkowego o powierzchni 98 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Potułkały 10 w Warszawie, którego użytkownikiem jest Klub Sportowy Wilanów. 27-04-2012 Szczegóły
330/IV/2016 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat trzech zabudowanych nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 07-09-2016 Szczegóły
331/II/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Stanisławem Skubiszewskim działającym pod firmą "GEOPREX" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ul. Calowej w ramach zadania "Budowa ul. Ruczaj na odcinku od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Calowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Calowej" 16-08-2007 Szczegóły
331/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą "Leszek Wnuk" - przedsiębiorstwo wielobranżowe, na realizację zadania polegającego na dowozie uczniów Szkoły Podstawowej nr 261 im St. Kostki Potockiego na zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w okresie od 02.09.2008 do 23.12.2008 do lokalizacji zastępczej, do Szkoły Podstawowej nr 115 przy ul Okrężnej 80 w związku z nadbudową budynku przy ul. Wiertniczej 26. 29-08-2008 Szczegóły
331/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Justynie Regimowicz – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym 27-04-2012 Szczegóły
331/IV/2016 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 07-09-2016 Szczegóły
332/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulicy Klimczaka, Hlonda, Orszady-I etap" 16-08-2007 Szczegóły
332/II/08 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2008 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XXI/709/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok. 29-08-2008 Szczegóły
332/III/2012 unieważnienia uchwały Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 27-04-2012 Szczegóły
332/IV/2016 zmiany Uchwały nr 331/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 14-09-2016 Szczegóły
333/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Dostosowania sieci wodociągowej Zawad i Powsina na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie do standardów MPWiK-przebudowa uzbrojenia sieci. 16-08-2007 Szczegóły
333/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Remont piwnicy i parteru w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie". 29-08-2008 Szczegóły
333/III/2012 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-05-2012 Szczegóły
333/IV/2016 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2016 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 14-09-2016 Szczegóły
334/II/07 zawarcia umowy z firmą "AG-Complex Sp. z.o.o." na usunięcie trzech piaskownic, wyrównania terenu oraz położenie trawnika na terenie zieleni, okalającym bibliotekę przy ul. Radosnej, w terminie do dnia 02.09.2007r. 16-08-2007 Szczegóły
334/II/08 niekorzystania z prawa pierwokupu udziału w wysokości 474558/79557 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości uregulowanej w KW nr WA2M/00148955/9 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2/38 z obrębu 1-10-37 o powierzchni 5,1768 ha, położonej przy ul. Przyczółkowej. 29-08-2008 Szczegóły
334/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Annie Szczubełek – pracownikowi Urzędu m. st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym. 08-05-2012 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe