Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
256/IV/2016 wydania opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Warszawie 11-05-2016 Szczegóły
257/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Uczniowskim Klubem Sportowym "Wilanowia" na zorganizowanie w dniach 2-6 lipca 2007r. wakacyjnego spotkania integracyjnego młodzieży wilanowskiej z Zespołu Szkół Nr. 2 im. Wandy Rutkiewicz z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie. 22-06-2007 Szczegóły
257/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępwania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Remont w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26". 09-07-2008 Szczegóły
257/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Porębskiej – pracownikowi Urzędu m. st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w zakresie zadań określonych w § 27c pkt 24 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 04-01-2012 Szczegóły
257/IV/2016 wydania opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Warszawie 11-05-2016 Szczegóły
258/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na : Sporządzenie studium drogowego dla układu drogowego rejonu Miasteczka Wilanów na terenie Dzielnicy Wilanów. 25-06-2007 Szczegóły
258/II/08 zawarcia umowy z firmą "KLEKS" Usługi Transportowe na wykonanie usług transportowych związanych z przeprowadzkami lokatorów do lokali zamiennych. 09-07-2008 Szczegóły
258/III/2012 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-01-2012 Szczegóły
258/IV/2016 przeznaczenia garaży do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaże 11-05-2016 Szczegóły
259/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Tomaszem Dudarem, prowadzącym działalność pod nazwą AUDIO MIX na obsługę techniczną z wykorzystaniem własnego sprzętu koncertów muzycznych odbywających się w ramach obchodów IX rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej Tęskniącej oraz 250 rocznicy urodzin Jana Pawła Woronicza w dniu 28 czerwca 2007 roku w otoczeniu kościoła św. Elżbiety przy ul. Przyczółkowej 29 w Powsinie. 26-06-2007 Szczegóły
259/II/08 zmian dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2008 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XXI/709/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008r. 09-07-2008 Szczegóły
259/III/2012 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-01-2012 Szczegóły
259/IV/2016 wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 20-05-2016 Szczegóły
26/2004 przyznania dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w Dzielnicy Wilanów 2004r. 27-05-2004 Szczegóły
26/2005 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2005r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-10-2005 Szczegóły
26/2006 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2006r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 16-10-2006 Szczegóły
26/II/07 zawarcia umowy z firmą "ELTER" - Dąbrowski Krzysztof z siedzibą w 05-820 Piastów przy ul. Emilii Plater 6/3 NIP: 534-111-53-56 o konserwację systemu alarmowego w obiekcie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów w 2007r. 24-01-2007 Szczegóły
26/II/2008 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 15-01-2008 Szczegóły
26/III/2011 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – pracownikowi Urzędu m. st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań określonych w § 9, § 14 uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9425) zmienionej uchwałą nr XCIII/2729/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 05-01-2011 Szczegóły
26/IV/2015 udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 20-02-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe