Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
25/2004 zmiany Uchwały Nr 16 z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia planu finansowego wydatków Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów na 2004r. 27-05-2004 Szczegóły
25/2005 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2005r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-10-2005 Szczegóły
25/2006 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2006r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 10-10-2006 Szczegóły
25/II/07 realizacji akcji "Zima w Mieście 2007r" w terminie: 29.01.-09.02.2007r. przez wydział Sportu Turystyki i Wypoczynku i Dzielnicowe Biuro finansów Oświaty 24-01-2007 Szczegóły
25/II/07 realizacji akcji "Zima w Mieście" w terminie: 29.01.-09.02.2007r przez Wydział Sportu Turystyki i Wypoczynku i Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 24-01-2007 Szczegóły
25/II/2008 wyrażenia zgody na nadzór w branży konstrukcyjno-budowlanej przebudowy istniejącego budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie, przez p. Stanisława Kominiaka 15-01-2008 Szczegóły
25/III/2011 udzielenia upoważnienia Pani Alicji Michalik-Kucińskiej – Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań określonych w § 9, § 14 uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9425) zmienionej uchwałą nr XCIII/2729/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 05-01-2011 Szczegóły
25/IV/2015 w sprawie uchylenia upoważnień. 20-02-2015 Szczegóły
25/V/2019 udzielenia upoważnienia Panu Ludwikowi Rakowskiemu – członkowi Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy pełniącemu funkcję Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań określonych w § 7 pkt 15 i 16 Uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 220, poz. 9485, z 2010 r. Nr 203, poz. 6025, z 2012 r. poz. 8352 oraz z 2014 r. poz. 10376) 04-01-2019 Szczegóły
250/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Lentza 19-06-2007 Szczegóły
250/II/08 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Panią Małgorzatą Niedzielską, na nadzór autorski w branży architektonicznej, przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 30-06-2008 Szczegóły
250/III/2011 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2012 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-12-2011 Szczegóły
250/IV/2016 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-05-2016 Szczegóły
250/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-02-2020 Szczegóły
251/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługę dla zadania pod nazwą: sporządzenie studium drogowego dla układu drogowego rejonu Miasteczka Wilanów na terenie Dzielnicy Wilanów. 19-06-2007 Szczegóły
251/II/08 powołania komisji przetargowej o zamówienie z wolnej ręki dla podpisania umowy na roboty uzupełniające do umowy z dnia08.05.2008r. nr WIL/WOŚ/B/B/III/307/19/2008/207 pod nazwą: "Urządzenie i pielęgnacja zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 30-06-2008 Szczegóły
251/III/2011 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 20-12-2011 Szczegóły
251/IV/2016 zmiany Uchwały nr 246/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. 11-05-2016 Szczegóły
251/V/2020 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.01.2020 r. 14-02-2020 Szczegóły
252/II/07 zmiany Uchwały Nr 185/II/07 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie zawarcia umowy na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Dzielnicy Wilanów w 2007 roku. 22-06-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe