Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
208/III/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony 11-10-2011 Szczegóły
208/IV/2015 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2016 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-12-2015 Szczegóły
208/V/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do trzech lat nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 11-12-2019 Szczegóły
209/II/07 organizacji pikniku rodzinnego z okazji "Dnia Dziecka" w dniu 1 i 3 czerwca 2007 roku w Szkole Podstawowej nr 104 ul. Przyczółkowa 27 - w dniu 1 czerwca br. oraz w dniu 3 czerwca br. w ogrodach Pałacu Wilanowskiego 15-05-2007 Szczegóły
209/II/08 uprzątnięcia działki 59 z obrębu 1-10-25 przy ul. Orszady w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dnia 30 czerwca 2008 roku na kwotę brutto 23 180 zł. 03-06-2008 Szczegóły
209/III/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony 11-10-2011 Szczegóły
209/IV/2015 wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 31-12-2015 Szczegóły
209/V/2019 w sprawie: zawarcia umowy najmu garażu nr (…) o powierzchni 15, 96 m2 położonego przy ul. (…) w Warszawie z Panią (…) oraz zatwierdzenia warunków najmu garażu nr (…) ustalonych w trybie negocjacji poza konkursem ofert. 13-12-2019 Szczegóły
21/2004 zmiany Uchwały Nr 16 z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia planu finansowego wydatków Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów na 2004r. 29-04-2004 Szczegóły
21/2005 umieszczenia p....na liście osób oczekujacych na najem lokalu socjalnego 23-09-2005 Szczegóły
21/2006 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2006r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 02-10-2006 Szczegóły
21/II/07 zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków do i z budynków komunalnych znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów na rok 2007 24-01-2007 Szczegóły
21/II/2008 zawarcia umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43 na wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą 5 pojemników i wywóz odpadków segregowanych z budynków komunalnych znajdujących się przy ulicach: Resorowa 16, Rumiana 111, Wiertnicza 147, Radosna 11 oraz na wywóz odpadów segregowanych z budynków komunalnych położonych przy ulicach : Przyczółkowa 58 i Syta 123 14-01-2008 Szczegóły
21/III/2011 udzielenia upoważnienia Pani Marii Pawłow – pracownikowi Urzędu m. st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań określonych w § 27c pkt 24 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 05-01-2011 Szczegóły
21/IV/2015 udzielenia upoważnienia do zatwierdzania zmian w aneksach do arkuszy organizacji wilanowskich przedszkoli i szkół. 20-02-2015 Szczegóły
21/V/2019 udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z rekrutacją do przedszkoli i szkół usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 04-01-2019 Szczegóły
210/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Sprzątanie powierzchni biurowych Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 17-05-2007 Szczegóły
210/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pod nazwą: "Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 3 i nr 4 ujmujących wodę z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych przy ul. Z. Vogla na terenie Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach w Warszawie". 03-06-2008 Szczegóły
210/III/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony 11-10-2011 Szczegóły
210/IV/2015 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 31-12-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe