Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
204/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-10-2011 Szczegóły
204/IV/2015 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację w latach 2016 – 2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 10-12-2015 Szczegóły
204/V/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” 11-12-2019 Szczegóły
205/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na : Przygotowanie materiałów wykonawczych w zakresie konstrukcji w celu wykonania przebudowy strychu i nadbudowy budynku Z.Sz. nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 oraz opiniowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 15-05-2007 Szczegóły
205/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu z firmą FAL-BRUK skracajacego termin realizacji budowy ulicy Bruzdowej na odcinku od ulicy Jarej do ulicy Bruzdowej. 30-05-2008 Szczegóły
205/III/2011 zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 202/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 27.09.2011 r. w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-10-2011 Szczegóły
205/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 10-12-2015 Szczegóły
205/V/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 11-12-2019 Szczegóły
206/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa tarasu-dachu nad pomieszczeniami w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 15-05-2007 Szczegóły
206/II/08 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na organizację pikniku rodzinnego "Janki u Króla Jana III". 02-06-2008 Szczegóły
206/III/2011 przeznaczenia do najmu garaży wchodzących w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 11-10-2011 Szczegóły
206/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 10-12-2015 Szczegóły
206/V/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 11-12-2019 Szczegóły
207/II/07 zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę w ramach zadania pod nazwą: Zadanie nr 42 "ZSS nr 2 ul. Gubinowska 28/30-modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i c.o.-PT" -ETAP I - (dokumentacja projektowa) remont basenu. 15-05-2007 Szczegóły
207/II/08 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania:"Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: część I - obiekt Powsin V, obiekt Powsin VIII, część II - obiekt Powsinek, Rów Natoliński". 02-06-2008 Szczegóły
207/III/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 11-10-2011 Szczegóły
207/V/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 11-12-2019 Szczegóły
207IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-12-2015 Szczegóły
208/II/07 zawarcia umów z podmiotami realizującymi oprawę sportowo-artystyczną na Turnieju Pucharu Świata Szabla Wołodyjowskiego w dniu 20.05.2007r. w Dzielnicy Wilanów 15-05-2007 Szczegóły
208/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy:część I - obiekt Powsin V, obiekt Powsin VIII, część II - obiekt Powsinek, Rów Natoliński". 03-06-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe