Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
165/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 19 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 19. 23-08-2011 Szczegóły
165/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-09-2015 Szczegóły
165/V/2019 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2021 – 2022 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych (z późn. zm.) 15-10-2019 Szczegóły
166/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej składającej się z przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dotyczącej "Remontu jadalni i klas z wymianą klepki posadzek w Szkole Podstawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27" 19-04-2007 Szczegóły
166/II/08 propozycji zmiany tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 07-05-2008 Szczegóły
166/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 33 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 33. 23-08-2011 Szczegóły
166/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 750 – Administracja publiczna 30-09-2015 Szczegóły
166/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23 B 15-10-2019 Szczegóły
167/II/07 zawarcia umowy z biurem Koncertowym Alla Camera Jacek Klubiński na wykonanie w szkołach Wilanowskich 3 koncertów z okazji 135 rocznicy śmierci Stanisława Moniuszki w dniu 11 maja 2007r. 20-04-2007 Szczegóły
167/II/08 rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami, oraz naliczenie 50% opłaty prolongacyjnej Pani Teresie Kretowicz. 07-05-2008 Szczegóły
167/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 35 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 35. 23-08-2011 Szczegóły
167/IV/2015 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-09-2015 Szczegóły
167/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 15-10-2019 Szczegóły
168/II/07 zawarcia umowy z Oddziałem Warszawskim Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza na zorganizowanie Pikniku rodzinnego "Ze sztuką w tle" - literatura, teat, animacje w dniu 12 maja 2007r. 20-04-2007 Szczegóły
168/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na robotę budowlaną, której przedmiotem jest wykonanie robót uzupełniających do zadania pod nazwą:"Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ulicy Gronowej - etap II i III": polegających na "Dostarczeniu wraz z montażem piłko-chwytów i palisady drzewnej na w/w placu zabaw". 07-05-2008 Szczegóły
168/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 52 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 52. 23-08-2011 Szczegóły
168/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 30-09-2015 Szczegóły
168/V/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 16-10-2019 Szczegóły
169/II/07 zawarcia umowy z Agencją Impresaryjno-Wydawniczą PRO ARTE Wojciech Lewkowicz na zorganizowanie koncertu muzyki poważnej w dniu 29 kwietnia i 6 maja 2007r. w kaplicy parafialnej na Kępie Zawadowskiej ul. Bruzdowa 11 20-04-2007 Szczegóły
169/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na:"Pielęgnację i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych i na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy". 07-05-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe