Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
9/II/07 wykonania niezbędnych prac porządkowych:usuniecie samosiewów, ewentualnych nieczystości z 29 KJP dojazd 10-01-2007 Szczegóły
9/II/2008 zawarcia umowy z firmą "TRANS-MED" Janusz Pecko, Piotr Sobolewski na pełnienie usług z zakresu pogotowia porządkowego tj. interwencyjnego sprzątania zwłok padłych zwierząt wraz z wywozem do miejsca utylizacji na okres od 10.01.do 31.12.2008r. 08-01-2008 Szczegóły
9/III/10 zawarcia umowy najmu garażu………………… z firmą „Z.W.K.” Projekty Nadzory Realizacja Sp. z o.o. oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 31-12-2010 Szczegóły
9/IV/2015 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 28-01-2015 Szczegóły
9/V/2018 udzielenia upoważnienia Panu Bartoszowi Wiśniakowskiemu – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postepowaniu administracyjnym. 21-12-2018 Szczegóły
90/II/07 zmiany uchwały nr 70/II/07 z dnia 21.02.2007r. w sprawie zawarcia umowy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia pozalekcyjne w szkoąłch wilanowskich w okresie od 21 lutego do 22 czerwca 2007r. 09-03-2007 Szczegóły
90/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 27-02-2008 Szczegóły
90/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-04-2011 Szczegóły
90/IV/2015 zmiany uchwały nr 70/IV/2015 z dnia 22.04.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w 2015 roku. 13-05-2015 Szczegóły
90/V/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Wilanów za rok 2018 29-05-2019 Szczegóły
900/II/09 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 10-07-2009 Szczegóły
901/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą: Dostawa pierwszego wyposażenia w postaci kompletu mebli oraz sprzętu do dwóch pracowni językowych zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie wraz z montażem 20-07-2009 Szczegóły
902/II/09 wyrażenia zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) - na wycinkę drzew usytuowanych na dz. ew. nr 6/4 z obrębu 1-10-26 20-07-2009 Szczegóły
903/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Sytej 20-07-2009 Szczegóły
904/II/09 zawarcia umowy z firmą PRI-ESTAKADA Magdalena Dąbrowska na wykonanie dokumentacji uproszczonej dla zadania p.n. "Przebudowa ulicy Prętowej (na odc. do ul. Ruczaj do ul. Rosy)" 20-07-2009 Szczegóły
905/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 22-07-2009 Szczegóły
906/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Bruzdowej 22-07-2009 Szczegóły
907/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Podgrzybków 22-07-2009 Szczegóły
908/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Bruzdowej 22-07-2009 Szczegóły
909/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Gąsek 22-07-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe