Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
889/II/09 przekazania do realizacji uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2009r. 03-07-2009 Szczegóły
89/II/07 zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem akademia wilanowska na zorganizowanie koncertu muzyki poważnej w dniu 10 marca 2007r. 09-03-2007 Szczegóły
89/II/08 zatwierdzenia zweryfikowanej i uzupełnionej listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2008 r. 25-02-2008 Szczegóły
89/III/2011 wyposażenia w majątek m. st. Warszawy: Przedszkola Nr 416 przy ul. Sytej 123 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy 12-04-2011 Szczegóły
89/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 123 w Warszawie. 13-05-2015 Szczegóły
89/V/2019 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 29-05-2019 Szczegóły
890/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie przebudowy ul. St. Kostki Potockiego wraz z przyległymi parkingami i elementami infrastruktury podziemnej oraz budową tymczasowej toalety publicznej w ramach zadań: "Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego" 03-07-2009 Szczegóły
891/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą: Dostawa pierwszego wyposażenia w postaci kompletu mebli oraz sprzętu do dwóch pracowni językowych zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie wraz z montażem 03-07-2009 Szczegóły
892/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 10-07-2009 Szczegóły
893/II/09 umorzenia zaległości podatkowej za III i IV ratę podatku za 2008r. i I ratę podatku za rok 2009r. wraz z odsetkami Panu Andrzejowi Augustyniakowi 10-07-2009 Szczegóły
894/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Calowej 10-07-2009 Szczegóły
895/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Dobrodzieja 10-07-2009 Szczegóły
896/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Petyhorskiej 10-07-2009 Szczegóły
897/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Zdrowej 10-07-2009 Szczegóły
898/II/09 udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie Dzielnicy Wilanów - na 2009 rok 10-07-2009 Szczegóły
899/II/09 zawarcia umowy z firmą MIRAND Sp. z o.o. na wykonanie zabudowy w formie regałów wbudowanych, ściennych z konstrukcją pod montaż szyny do tablic przesuwanych, wykonanych z płyty laminowanej w kolorze piaskowym, z półkami z płyty laminowanej, z drzwiami rozwieralnymi, uchwytami chowanymi w grubości płyty w kolorze chrom satyna w ramach pierwszego wyposażenia do trzech sal lekcyjnych zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie wraz z dostawą i montażem 10-07-2009 Szczegóły
9/2003 przyjęcia planów finansowych jednostek budżetowych funkcjonujących na terenie Dzielnicy Wilanów na 2003 rok 09-06-2003 Szczegóły
9/2004 przyjęcia planu finansowego priorytetowych zadań i wydatków w kulturze na rok 2004. 23-02-2004 Szczegóły
9/2005 zmiany Zarządzenia Nr 2238/05 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 03 marca 2005r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu m.st. Warszawy na 2005r. ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2005r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 09-05-2005 Szczegóły
9/2006 wniesienia sprzecieu (protestu) w zakresie planowanego przebiegu projektowanej ulicy Czerniakowska-Bis (na odcinku od planowanej Autostrady A2 do granicy administracyjnej Dzielnicy) 15-05-2006 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe